פעולה לשבת – פרשת חיי שרה- תמימות ופשטות

מדוע פרשתנו נקראה על שם שרה, ולא על שם אברהם אבינו או יצחק? מה יש בשרה אימנו שהוא בשורה לעולם, ודרך טובה לדבוק בה? בפעולה השבת נדבר על תמימות ופשטות.