תיאולוגיה של טירוף: האם השהיד עובד את האל? / פרופ' מאיר בוזגלו

הפשעים שנעשו בעוטף עזה מעלים קושייה תיאולוגית על מהות האמונה של החוטפים והרוצחים בשמו של האל. האם מי שמתפלל לשיבתם של השבויים ופעילי החמאס המחזיקים בהם מאמינים באותו אלוהים? התחלות לבירור פילוסופי-אנליטי של קריסת האמונה לטירוף

אהבת אלוהים ואהבת ההלכה – דו-שיח מאוחר בין הרב סולובייצ'יק זצ"ל לתלמידו הרב דוד הרטמן / יאיר לורברבוים

יאיר לורברבוים שוחח עם הרב פרופ' דוד הרטמן בעקבות ספרו "אהבה ואימה במפגש עם אלוהים – מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ'יק". הרטמן רוכש הערכה עמוקה לרבו, אך גם מפנה כלפיו ביקורת נוקבת; זו מאפשרת הצצה לעולמו ההגותי המיוחד של הרטמן עצמו, שבו מתערבבים אהבה גדולה לתורה לצד ביקורת כלפי ההלכה וכלפי אלוהים