אהבת אלוהים ואהבת ההלכה – דו-שיח מאוחר בין הרב סולובייצ’יק זצ”ל לתלמידו הרב דוד הרטמן / יאיר לורברבוים

יאיר לורברבוים שוחח עם הרב פרופ’ דוד הרטמן בעקבות ספרו “אהבה ואימה במפגש עם אלוהים – מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ’יק”. הרטמן רוכש הערכה עמוקה לרבו, אך גם מפנה כלפיו ביקורת נוקבת; זו מאפשרת הצצה לעולמו ההגותי המיוחד של הרטמן עצמו, שבו מתערבבים אהבה גדולה לתורה לצד ביקורת כלפי ההלכה וכלפי אלוהים