דבר היו”ר גיליון 91 / אסף בנמלך

מאמר שפרסם פרופ' אריאל הירשפלד לפני שבועות אחדים, "הערות על החילוניות הישראלית", התקבל בתשומת לב רבה ובהערכה על ידי גורמים רבים בצד השמאלי של מפת הציבוריות הישראלית שאמצו אותו כמסמך מכונן.

הירשפלד הפנה את מאמרו לעבר קבוצת ייחוס שאותה כינה "יהדות האיבה" שמאפייניה לדבריו הם: שנאת חילוניות, שנאת נשים הבאות בכפיפה אחת עם ימניות לאומנית. בפועל מאמרו הוא מניפסט המופנה כנגד כל רובדי החברה הדתית מ"הדתיות היהודית הפורמלית, הלמדנית" ועד ל"דתיים בארצנו, גם ה"לייט" ביותר".

הירשפלד מצהיר כי בניגוד לדעה שלדעתו רווחת, דתיות אינה יסוד התורם את המוסר והרוח לחברה, והחילוניות אינה היסוד התורם את הבשר והפריצות, כי אם לגמרי להיפך.  הוא מאפיין החילוניות כמצע שבו ניתן לאדם להביע את אמונותיו ודעותיו במלוא ייחודיותו ויצירתיותו, וכמקום היחיד שבו יכולה להתפתח אומנות של אמת. על – כן הוא כותב כי רוח רוגשת של יוצרים דתיים דוגמת זלדה או יונדב קפלון ניתן למצוא רק בסביבה חילונית.

להיות גבר: על אלימות גברית / הרב חננאל רוס

הגבריות אזוקה אל האלימות. היבטים רבים במציאות מתחזקים ומכוננים את הקשר הזה, הנושא בכנפיו מחירים רבים. המציאות בה האלימות היא תופעה תוך מגדרית של הגברים, קשה וכואבת, אך דרכים לשינוי המצב צריכות לכלול גם הבנה והערכה חיובית של המצב הנוכחי.

מחיריה וסכנותיה של משיחיות אנארכיסטית: מי השילוח ותלמידיו / ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל (אזהרת טריגר)

ההערכה וההערצה של תלמיד לרבו והאספקט הכריזמטי בנפש המנהיג, מצויים תמיד ברקע יחסי הלמידה. למערכת כוחות אלו חובר גם אספקט מגדרי, כאשר מדובר ביחסים בין רבנים ומורים לתלמידותיהם. הסכנה מתעצמת במקרים בהם מעורבות במערכת היחסים גם שאיפות משיחיות, היוצרות בלבול מושגי בין קדושה, רוחניות והתעלות לבין ניצול ונרקיסיזם. עיון בשימוש עכשווי בהגותו של ר' מרדכי יעקב ליינר מאיזביצה מהווה דוגמא לסכנה זו.

רוחניות כמרחב לפגיעה וריפוי / ציפי לוי ומירי יעקובי

אלימות במשפחה היא אחת הבעיות החברתיות הקשות ביותר בישראל 2019. אחד מסוגי האלימות שסופגות נשים בחברה הדתית והחרדית היא אלימות רוחנית, הפוגעת בעצמי-הדתי של האישה ומונעת ממנה לקיים את אמונותיה. אבל רוחניות היא לא רק כלי לפגיעה, אלא גם דרך לריפוי ושלמות עצמית מחודשת.

בלבול השפות בין הפוגע לקורבנו: שפת הדת ושפת הפגיעה / ד"ר יהונתן פיאמנטה

אחת השאלות המתעוררות במערכת יחסית פוגענית היא שאלת הרצון. האופי המתעתע של הפגיעה המינית הופך פעמים רבות את השאלה הזו לסבוכה מאוד. כאשר מדובר בנפגעים דתיים, שאלת הרצון הופכת, במידה מסויימת, ללא רלוונטית.