דרך ארץ קדמה

 

פורסם באתר ערוץ 7, ע"י חיים לב.

הרבנות הראשית הודיעה כי במסגרת מבחני ההסמכה לרבנות יחויבו הנבחנים להיבחן על מצוות שבין אדם לחבירו.

 

הרבנות הראשית לישראל הודיעה כי במסגרת מבחני ההסמכה לרבנות יחויבו הנבחנים להיבחן על מצוות שבין אדם לחבירו.

בהודעת הרבנות נאמר כי על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, יחולו שינויים בנושאי הבחינות וחומר הלימוד לבחינות הרבנות לסוגיהן, כשבין היתר יידרשו הניגשים לבחינה להיבחן על הלכות בין אדם לחברו.

מדובר בין היתר בהלכות כיבוד אב ואם, כבוד רבו ותלמיד חכם, צדקה, ביקור חולים, גביית חוב מיתומים, הלכות שכנים, הונאת דברים וגניבת דעת, החובה לשלם לשכיר בזמנו, איסור גזל וגניבה, הלכות לשון הרע על פי בעל ה'חפץ חיים' ועוד.

"מועד כניסת המתכונת החדשה לתוקף הינו החל ממבחני חודש ניסן תשע"ז. החל ממועד זה ואילך, יינתנו תעודות הסמכה על פי המתכונת המפורטת להלן", לשון ההודעה.

בתגובה להודעה בירך ארגון 'נאמני תורה ועבודה' על הוספת סעיפים של בין אדם לחבירו בחומר למבחני הרבנות.

"תפקיד הרב בישראל הינו תפקיד המצריך ידע נרחב בהלכה על כלל היבטיה ופרטיה. מבחני ההסמכה לרבנות במדינת ישראל, כללו עד כה בחינות על מצוות שבין אדם למקום ואנו מברכים את הרבנות הראשית על הכנסת מקומן של מצוות שבין אדם לחברו. מדובר בתיקון חשוב ומבורך", אמרו.