תפיסת האויב הערבי לאור נרטיבים מקראיים בספרות ההגות והדרוש של הציונות הדתית / רונן לוביץ

במאמר זה נעמוד על נרטיבים מקראיים בהם השתמשו הרבנים בעצבם את תפיסותיהם לגבי העימות הישראלי-ערבי. נראה כיצד רבנים מובילים ורבי-השפעה רואים בסכסוך הישראלי-ערבי המשך לבעיית האנטישמיות הקלאסית, וכיצד הכותבים מתייחסים אל הערבים כיום לאור הדמויות המקראיות של עשיו וישמעאל כפי שעוצבו בפרשנות חז"ל. נעמוד על כך שהבנת הסכסוך הישראלי-ערבי כהמשך לעימותים שיסודם במקרא מכוננת שורה של מסקנות אופרטיביות הנוגעות לדפוסי הפעילות שמתבקשים לדעתם ממדינת ישראל.

רבנים לתלמידי החמ"ד: הפסיקו עם הבינוניות

בעקבות סדרת ידיעות ב"כיפה" שחשפו ירידה משמעותית בתחומים שונים בבתי הספר הדתיים הלאומיים, קוראים רבנים לתלמידים: "הצטיינו בכל תחומי הלמידה, בקודש ובחול"

שר הדתות החדש מסכל יוזמה להסדרת תנאי העבודה הפרוצים של 300 רבני יישובים

שר הדתות החדש, הרב דוד אזולאי, לא רואה בעין יפה את ניסיון המדינה להבין עבור איזו עבודה מקבלים 300 רבנים את שכרם ■ את הדרישה מהרבנים לדווח על פעילותם היומיומית, שעות עבודתם וימי החופשה והמחלה שלהם מכנים במשרד "גזירות קשות מנשוא על רבני ההתיישבות, המוסרים את נפשם למען צאן מרעיתם"

רשות המסים: רבנים ומקובלים ישלמו מס הכנסה

בעקבות חשיפת המבקר על העלמות מס במיליארדים: הנחיות חדשות יחייבו את כל נותני שירותי דת לשלם מס הכנסה. עד כה לא נעשתה הבחנה בין הענקת תרומה שאינה חייבת במס, לבין תשלום תמורת שירותים, שחייב במס

סוף עידן הרבנים / הרב אהרון ליבוביץ

קבוצה הולכת וגדלה של אנשים דתיים מבקשים לקחת אחריות על עולמה הדתי ולהכריע הכרעה אוטונומית, ללא ציות לסמכות רבנית. מה תפקידם של הרבנים לנוכח המציאות הזו? האם הם עדיין רלוונטיים עבור אנשים שהכריעו שהם אינם זקוקים לסמכותם? האתגר שניצב לפתחם של הרבנים הוא לראות את עומק הקריאה הקדושה של הציבור הזה, העצמאי, מבקש הדרך. הדבר היחיד שיכול להציל אותנו, הרבנים, הוא השחרור מן הכוח