הרב דניאל שפרבר  הוא חוקר תלמוד ויהדות, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, איש חינוך ואיש ציבור, יו"ר מועצת החמ"ד משך כעשור וחתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תשנ"ב.

משמש עשרות שנים כחבר בתנועת נאמני תורה ועבודה ובחבר הנאמנים שלה.

פרשת השבוע:

סרטונים: