הרב דניאל שפרבר  הוא חוקר תלמוד ויהדות, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, איש חינוך ואיש ציבור, יו"ר מועצת החמ"ד משך כעשור וחתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תשנ"ב.

משמש עשרות שנים כחבר בתנועת נאמני תורה ועבודה ובחבר הנאמנים שלה.

פרשת השבוע:

הסכנה בפני הפיתוי, העמידה בפני הלחצים- הרב פרופ' דניאל שפרבר פרשת מקץ תשפ"א

הסכנה בפני הפיתוי, העמידה בפני הלחצים, פרשת מקץ תשפ"א
בתקופה האחרונה קיבלנו אני ואשתי כמעט יום יום טלפונים מבנקים וגופים עסקיים שונים, המציעים לנו הלוואות בריבית נמוכה ובתנאי תשלום נוחים וארוכי טווח. הבנו שישנם אנשים מסוימים, כגון בעלי חנויות ומסחר שעסקיהם הושבתו במשך חודשים ארוכים ואפילו כאלה שנסגרו כליל, אשר ההלוואה המוצעת יכולה להיות להם כקרש הצלה ממש. אף נודע לנו על אחרים, שבאמת לא נזקקו לעזרה כלכלית זו, ובכל זאת ראו בה הזדמנות פז להפיק תועלת מהצעות אלה. כלומר, עבורם מעז יצא מתוק. אך יחד עם זאת ידענו כי קבלת הלוואה כלשהיא אף בתנאים יחסית נוחים, משעבדת את האדם. כי הריבית "הנמוכה" מכרסמת בו וממעטת את הונו ורכושו, כי כמאמרו של ריש לקיש בסנהדרין צ"ח ע"ב:

הזהירות באכילה ליד חנויות הרחוב, פרשת "תולדות" תשפ"א, הרב פרופ' דניאל שפרבר

הזהירות באכילה ליד חנויות הרחוב, פרשת תולדות תשפ"א ישנם יצורים ואולי אף בני אדם, שייעודם הוא להזיק ואף להרוג בבחינת "על חרבך תחיה". כמו הנחש שעליו נאמר "ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" (בראשית ג' ט"ו) כלומר, טבעו יהא תמיד שינסה להכיש בני אדם בארסו בכדי […]

סרטונים: