מחקר חדש על הבחינה הפסיכומטרית. פער הציונים בין גברים לנשים במגזר הדתי עומד על 55.51 נקודות

מחקר חדש שערכה תנועת נאמני תורה ועבודה השווה בין בוגרי החינוך הממלכתי (היהודי) ובין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי. המחקר מעלה כי בציון הסופי בבחינה – שנע בטווח הציונים 800-200 – ישנו פער לטובת בוגרי החינוך הממלכתי הנע במהלך השנים בין 17 ל-27 נקודות אל מול בוגרי החינוך החילוני

המורים טועים כשהם מסתייגים מלימוד אנגלית בשל חשש מתרבות המערב

הרב חיים נבון מגיב למחקר הפסיכומטרי המורה על ציונים נמוכים בתוצאות באנגלית ואומר, "הזבל של תרבות המערב מיד מתורגם לעברית. דווקא כדי להיפגש עם הטוב והעמוק שבתרבות חייבים אנגלית מצוינת"

גופים אורתודוקסיים וימניים מעבירים 80% משבתות החינוך בצה"ל

למה דווקא ארגונים משיחיים ועמותת אלע"ד נבחרו להקנות לחיילי צה"ל תודעה יהודית, מי מקבל מהמדינה מיליוני שקלים על "חיזוק הזהות הדתית לקראת השירות בצבא" והאם החינוך הדתי באמת זקוק ל"ייצוב"?

ירידה במספר התלמידים בממ"ד בעיירות הפיתוח

מוסדות החינוך הממלכתיים-דתיים היסודיים בעיירות הפיתוח עולים על מקביליהם בחינוך הממלכתי-דתי בשאר חלקי הארץ בתחומים מסוימים, ונופלים מהם באחרים. מחד גיסא, הם קטנים יותר, בעלי כיתות קטנות יותר והאקלים הבית ספרי בהם טוב יותר. מאידך גיסא, ההישגים הלימודיים של תלמידיהם נמוכים יותר, בעיקר במקצועות הריאליים (גם כאשר מנטרלים את השפעת הרקע הסוציו-אקונומי של התלמידים). כמו […]