דתיים vs חילונים: מי הכי טוב במדעים?

לימודי המדעים בחמ"ד בפיגור משמעותי. כך עולה ממחקר מקיף בן 200 עמודים של תנועת "נאמני תורה ועבודה", שבחן את מצב תלמידי התיכונים מהזרם הדתי – לעומת הממלכתי והערבי. הדתיים מפגרים אחרי חבריהם בפיזיקה, כימיה ומדעי המחשב – ומתקדמים מהם רק בביולוגיה. המצב חמור אף יותר ב"מדעי מוגבר", והשלכותיו בולטות גם בציוני הפסיכומטרי ובלימודים האקדמיים

שיתוף אבות ואימהות במסיבות סיום

 

עמדת החמ"ד הרשמית כפי שנמסרה לנו לפרסום:

"הנחיות החמ"ד הן לקיים מסיבת סיום או טקס סיום שאליו יוזמנו כלל ההורים אבות ואמהות יחדיו.

במקום שבו בית הספר מעוניין לקיים גם אירוע שלפי אופיו הוא מתאים לנשים בלבד יקיים זאת כאירוע נוסף ולא במקום האירוע המשותף".

במידה וההנחיות אינן מיושמות אצלכם- אנא פנו להנהלה, לפיקוח או אלינו 

הסרטון: שתפו בואו איתנו לממ"ד הרגיל!

בעשור האחרון תופסת שאלת ההפרדה בין המינים בחינוך היסודי מקום מרכזי בשיח החינוכי סביב בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי. במקביל, עם השנים חל גידול משמעותי במספר התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות, שמספרם עולה כיום על מספר הלומדים בכיתות מעורבות. על פי רוב, ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים איננה עומדת בפני עצמה והיא חלק ממגמה חינוכית כוללת המכונה בעגה המקובלת 'תורניות', והכוללת מרכיבים נוספים כמו, למשל, הגדלת מספר שעות לימודי הקודש במערכת השעות ("תגבור תורני").

עד כה לא נערכו כמעט מחקרים הבוחנים את התוצאות החינוכיות של התחזקות החינוך הנפרד וה'תורני' בחינוך היסודי. מחקר זה בוחן לראשונה את ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר מעורבים ונפרדים בחינוך הממלכתי-דתי היסודי. מסד הנתונים למחקר מתבסס על הישגי תלמידי כיתות ה' בכ-380 בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב במתמטיקה, אנגלית, מדעים ועברית בשנים תשע"ב ותשע"ג (כ-90% מבתי הספר היסודיים בחמ"ד).

ממצאי המחקר מראים כי…

החינוך הממלכתי דתי – תמונת מצב, מגמות והישגים. תשרי תשע"ג

 

 

 

תנועת "נאמני תורה ועבודה" הוקמה בשנת 1978 על רקע דאגתם של הורים ממגמות ותהליכים אשר ביקשו להרחיק את החינוך הממלכתי דתי ממשנתו המקורית, משנת "תורה ועבודה". במשך כ-35 שנה מאז, עסקו פעילי התנועה בהעלאה תמידית של סוגיות, וביצירת שיח פנים מגזרי למען תיקון ובניית מערכת החינוך הממלכתית דתית. לשיח זה התווספה עשייה שכללה בניית קבוצות מחנכים, הורים, יצירת תכנים חינוכיים ופעילות ציבורית ענפה למען אותה מטרה.

בשנה זו בחרנו להתמקד בבדיקה מסודרת של עובדות ונתונים אודות אופיו והרכבו של החמ"ד ותלמידיו, כשדגש מיוחד הושם על ניתוח ההישגים הלימודיים של תלמידי החמ"ד בחינוך היסודי והעל-יסודי. הדבר נעשה על מנת להבין את תמונת המצב לאשורה ולא בהתבסס על שמועות או תחושות, על מנת שאפשר יהיה למקד את השיח המגזרי סביב סוגיות שיש להן משמעות ציבורית רחבה וארוכת טווח.

ההנחייה לעורך המחקר היתה אחת: לבדוק את המציאות בשטח – האם חלה נסיגה או נסיקה בחמ"ד בתחומים אותם בחרנו לבדוק.
לשמחתנו ולגאוותנו, מסקנות המחקר מציגות תמונה יפה המעוררת הערכה רבה ביחס לחינוך הממלכתי דתי. תמונה זו מעוררת כבוד רב במיוחד עקב האתגר המורכב, המבקש לחנך לתורה ולהשכלה גם יחד, במקביל ללקיחת אחריות חברתית לעילא. עם זאת, המחקר מצביע גם על מספר בעיות ומעלה נקודות ומגמות חשובות בקרב החמ"ד והציבור הדתי, שחובה עלינו לתת עליהן את הדעת ולדון בהן. המחקר מקפיד שלא להיכנס לביקורת אישית ופרסונלית אלא להצביע על מגמות ותהליכים רחבים המצריכים חשיבה. שאיפתנו הינה לתקף את המחקר באופן תמידי במהלך השנים הקרובות ובכך לבחון בצורה מקצועית את התהליכים העוברים על החמ"ד. כמו כן, מטבע הדברים מחקר זה התמקד בתחומים מסוימים, על אף שישנם עוד תחומים רבים בחמ"ד הראויים למחקר. אנו שואפים להציג בשנים הקרובות מחקרים נוספים בדבר המתרחש בתחומים נוספים בחמ"ד.

אנו מודים לכל אישי ונשות החינוך הרבים אשר עזרו לנו בביצוע מחקר זה, מהם ששמם ניזכר ומהם שבחרו לעמוד מאחורי הקלעים. וכמובן ברכת יישר כוח לאריאל פינקלשטיין אשר ניצח במקצועיות רבה על המשימה. 

להורדת המסמך כולו לחצו כאן!

לקריאת התקצירים, היכנסו לגוף הידיעה

מגמות מרכזיות בהתפתחות תלמודי התורה הציוניים בחינוך היסודי

    מת"ת לתתמ"ד – להורדת הפרק לחצו כאן, מגמות מרכזיות בהתפתחות תלמודי התורה הציוניים בחינוך היסודי     אייל ברגר     טבת התשע"ד ׀ דצמבר 2013     © כל הזכויות שמורות     תנועת נאמני תורה ועבודה קיבוץ בארות יצחק, 6090500 03-6072739   תקציר מנהלים תופעת תלמודי התורה הציוניים בחינוך היסודי נמצאת […]

מחקר: דווקא האליטה הציונית-דתית מגלה חולשה בלימודי אנגלית

 

 

 

26/11/2013

מחקר של תנועת "נאמני תורה ועבודה", שהתבסס על נתוני המיצב ובחינות הבגרות, מגלה פערים משמעותיים ברמת לימודי האנגלית וההישגים במקצוע, בין תלמידי החמ"ד לתלמידי החינוך הממלכתי

החינוך הדתי: פריחה במדעים, דשדוש באנגלית

 

 

26/11/2013

מחקר חדש: אמנם התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי הצליחו לצמצם את הפערים במבחני המיצ"ב במתמטיקה, במדעים ובעברית, אך הפערים במקצוע האנגלית התרחבו. "היחס ללימודי השפה האנגלית בציבור הדתי ובחינוך הדתי חייב לעבור שידוד מערכות רציני" 

מאמר- רוצים לשלם פחות על בית הספר? תחליטו על מה לוותר

מכל מקום, מי שתולה תקוות רבות בחוזר המנכ"ל החדש עתיד להתאכזב שכן כל עוד ההורים מבקשים ממוסדות החינוך לספק לילדיהם פונקציות חינוכיות רבות ויקרות מבלי לוותר על דבר, יהיה קשה לגרום להוזלה משמעותית של שכר הלימוד במוסדות החינוך הדתיים. הכסף, אומר הפתגם הידוע, לא גדל על העצים. לפיכך, הסוגיה הטכנית והפרוצדוראלית לכאורה של גובה שכר הלימוד מציבה לפני הציבור הדתי-לאומי שאלה ערכית ואידיאולוגית מהמעלה הראשונה בדבר האופן בו הוא מעוניין לעצב את מערכת החינוך שלו.

חתום כאן על העצומה לחיזוק הממ"ד!

 

http://www.atzuma.co.il/petition/shattah/1

אנו, אנשים ונשים מכל זרמי הציבור הדתי, מאמינים כי החינוך הדתי צריך להיות משותף לכולם וכי ניתן מתוך עוצמה ומתוך מחויבות דתית ומצוינות תורנית לחנך את ילדי ישראל לחיי תורה ומצוות. דבר זה יתאפשר במיוחד במקום בו שומרים על אהבת ישראל ואחדותו.

אחריותנו לכלל ילדי ישראל מחייבת את כל מוסדות החינוך לדאוג לתלמידנו תוך שמירה על רמתו הדתית הגבוהה של ביה"ס.

לפיכך אנו קוראים לציבור הדתי כולו לגלות אחריות ולשלוח את בניו ובנותיו למערכת החינוך הממלכתית-דתית.
אנו קוראים לרשויות המופקדות על תקציבי המדינה לחזק את החינוך הממלכתי הדתי ע"מ שיוכל לעמוד במשימותיו הרבות והחשובות.

על החתום:

העוד אפשר לחנך ל-'מקף'?


שבת פרשת "צו", ז'-ח' ניסן ה 30-31.03.2012, 
 במלון "אשל השומרון" באריאל.
נושא השבת: "העוד אפשר לחנך ל-'מקף'?". 
-על רקע האימרה הידועה על חשיבות המקף המחבר שבין ציונות-דתית.
בהשתתפות: 
גב' רעות גיאת, ראש אולפנית בנ"ע, ישורון, פ"ת.
הרב ד"ר דניאל ניקריטין, מנהל מרכז 'אמונה' לטיפול במשפחה ובזוג 

  •  


נלמד להאמין ולסמוך על דרכנו החינוכית

 

 

בחירת הורים רבים בהורדת לימודי חול, בהפרדה ובהיבדלות מגיעות במקרים רבים, לא מסיבות השקפתיות, אלא כתוצאה מ:

א. סיבות סוציולוגיות.

ב. פחד מפני המודרנה (פייסבוק, אייפון וכו').

 

לצורך כך, יש קודם כל ליצור מענה אידיאולוגי אשר יעניק להורים את הביטחון בדרך החינוך המתונה.

דבר זה הינך יכול לעשות ע"י:

א. ארגון ימי עיון בעירך.

ב. ארגון סדנאות הורים.

 

אם הינך מעוניין לקחת יוזמה באזור מגורך, פנה אלינו.

נהיה מעורבים בקביעת אופיו של בית הספר

 

מינהל החינוך הדתי קשוב להורים ומבין שקיימות דעות שונות בקרב הציבור הדתי.

במקרים רבים, ההורים עסוקים מאוד בעבודתם ומותירים חלל ריק המאפשר לקבוצות מיעוט להוביל את הקו הרעיוני של בית הספר.

 

על ההורים להיות אקטיבים ולהתארגן בצורה ראויה ומקובלת ע"מ להשמיע את דעת רוב ההורים.

 

נשמח לייעץ על דרכים ראויות ומקובלות לעשות כן.

פנו אלינו.

 

 

 

מחמירים ונפרדים

 

 

עליזה לביא, ידיעות אחרונות, 5/4/12

כאשר יעסקו החוקרים בעוד מספר דורות בכמה מן המנהגים שהשתרשו בישראל של תחילת המאה ה-21, סביר להניח שהם יגיעו למסקנה שרוח השטות השתלטה על חלקים בציבור הדתי-לאומי.
זה שבציבור החרדי יכולה כל אמרה של אדמו"ר להפוך למנהג, וכל אמירה אקראית של רב יכולה להלכה מחייבת – זה לא חדש. אבל מה קורה במגזר הדתי-לאומי? מדוע בו אנו עדים שוב ושוב ושוב לחומרות שלא נודע זכרן רק לפני שנים אחדות? מהיכן צצה הגישה של "אסור" ו"לא"? מי ומתי החליט להתעלם מהכלל הידוע של חז"ל "כוחא דהיתרא עדיף"?

נארגן חוג בית לחיזוק ערכי הממ"ד

 

 

הממ"ד עומד לעבור שינויים? האוכלוסיה משתנה? הורים דוחפים לכיוונים שונים?

חובתכם לוודא שהתהליכים מתנהלים בשקיפות ומתוך מודעות של ההורים.

אנו מציעים לכם להזמין את נציגנו וליצור מודעות ל:

הסוגיות הערכיות המרכזיות העומדות על הפרק.

דברים שחשוב לוודא בחינוך הילדים.

כיצד ההורים יכולים להשפיע בצורה ראויה ונכונה.

 

סיכום מערב שהיה:

"אמש חזרתי ממפגש הורים במושב דתי, לקראת הקמת ממ"ד חדש בישובם. ההורים פנו לנאמני תו"ע לאחר שגילו כי יתכן שמישהו שלא מייצג את רובם, כבר תופר להם ממ"ד נפרד לפי תפיסות חרדיות לאומיות. לאחר לימוד משותף על תפיסותיו של הלל אל מול עולם התורה של שמעיה ואבטליון, שוחחנו על הדגשים החשובים שכדאי שההורים ישימו אליהם לב. ציפינו ל-20 הורים ובאו יותר מ-60. שלושה התנדבו להיות ועדת הבחירות שתקים ועד נבחר לביה"ס העתידי. הועד יעביר שאלון בין ההורים ובכך הישוב יגבש עמדה מסודרת בדבר אופיו של הממ"ד החדש. דוגמא להתנהלות אחראית ויפה של הורים".

 

ע"מ לארגן ערב, פנו אלינו.

מאמר- כולם עוסקים בשכר הלימוד הגבוה בתיכונים. ומה עם החינוך היסודי?

וטלת על מנהיגי הציבור הדתי האחריות לתגמל ככל שניתן, בדרכים שונות ומגוונות, דווקא את בתי הספר היסודיים בהם לא גובים תשלומי הורים, או גובים פחות. יש לדאוג במכוון לכך, שלבתי הספר השונים מתקבלים טעוני טיפוח ובעלי מעמדות שונים באופן שווה. בנוסף לכך, במקומות בהם ההורים מעונינים בתגבור תורני או העשרתי נוסף, מומלץ לעשות זאת, ככל שניתן, כפעילות אחה"צ אשר נפרדת מסדר היום הרגיל של המוסד. גם אז, יש להחיל את כללי התמיכה והעזרה לכל משפחה ומשפחה שחפצה בכך. הפרדה שכזו, בין שעות הלימוד הרגילות לבין פעילות הנעשית לאחר סיום הלימודים כסוג של צהרון לפי בחירת ההורים, עשויה להשאיר יחד את כלל האוכלוסיות, ולקיים את חובתנו האמונית והמוסרית.

למה שלחתי את ילדי לממד?

ללמוד יחד, עולם קטן, ניסן תש"ע.

 

 

 

אם הייתי שר החינוך, הייתי מכנס מסיבת עיתונאים יחד עם השר להגנת הסביבה ומכריז על בתי הספר הממ"ד האינטגרטיביים כשמורות טבע. תהליכי ההתכנסות שעוברים על הציבור הדתי לאומי, המתאפיינים בהקמת יישובים ושכונות לדתיים בלבד, גרמו לכך שבתי הספר הממ"ד האינטגרטיביים הולכים ונכחדים מנופה של מערכת החינוך הדתית לאומית. התרבות צורות ההתיישבות ההומוגניות והתעבותן, המעיטה את הסיכויים שתלמיד מסורתי ממוצא מזרחי יחלוק שולחן משותף עם תלמיד מבית תורני וממוצא אשכנזי.
לשמחתי, זוכים ילדיי ללמוד בשמורת טבע כזו.