על התנועה

תנועת נאמני תורה ועבודה (ברית נאמני תורה ועבודה בישראל, ע”ר 58-005-242-1) היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. מגמתה לחזק את ערכי ‘תורה ועבודה’, תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתה לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית.

התנועה פועלת מתוך מחויבות להלכה – ליצירת תרבות דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן.

תחומי העיסוק בשנת תשע”ז:

• חינוך– חיזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטזם חברתי. שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים. שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר יסודיים ובתנועות הנוער וחשיפה לצד המתון בספקטרום הציוני דתי.

• דת ומדינה– עיצוב פניה היהודיים של המדינה באופן רב-מימדי המחבר בין זהותה היהודית של המדינה לזו הדמוקרטית. בפועל אנו פועלים לדמוקרטיזציה של שירותי הדת בישראל באמצעות שיתוף הציבור, ביזור סמכויות, החלת עקרונות שקיפות וייצוג הולם.

• שיח ציבורי– יצירת קול חדשני, ביקורתי ומעמיק בתוך הציונות הדתית, המתמודד עם המפגש שבין העולם הדתי לבין העולם המודרני.

שיטת הפעילות:

התנועה עוסקת ביצירת שיח פומבי ובעיצוב מדיניות ציבורית, באופן המעודד יוזמות והתארגנויות חדשות ומניע תהליכים חברתיים, לפני הקלעים ומאחוריהם. פעילותה היא א-פוליטית והיא אינה נוגעת בסוגיה המדינית. בשנת 2012 התנועה מקדמת את מטרותיה על ידי:

• טיפוח דור מנהיגות עתידי על ידי יצירת קבוצות אנשי חינוך וצעירים הפועלים כסוכני שינוי.

• יצירת פרסומים כמו חוברות לנוער, כתב עת, ניירות עמדה, כנסים ופעילות ערכית ותרבותית המשפיעים ומובילים את השיח הדתי בישראל.

• פעולות מעשיות של סינגור, עבודה לוביסטית, משפטית ותקשורתית.

בתנועה פעילים בהתנדבות גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, רבנים ואנשי אקדמיה, המקדישים מזמנם לקידום ערכי התנועה.

הישגים
מאז הקמתה של התנועה ב- 1978, הצליחה התנועה ליצור שיח ולהוביל להקמת ארגונים ויוזמות בתחומים רבים כמו: חינוך דתי לפתיחות וללימודי חול, פמיניזם דתי, שירות בנות בצבא ובשירות לאומי, גיוס כהלכה, היחס לאחר, חברה צנועה מעורבת, חיזוק הממ”דים, צדק חברתי, יחסי דתיים-חילונים, לימוד תורה לנשים, תוכניות לימודים, בתי דין רבניים עצמאיים, ועוד ועוד.
מימון
בתנועה מועסקים 13 עובדים ותקציבה השנתי עומד כיום על כמיליון וחצי ש”ח לשנה. פעילות התנועה ממומנת בעיקר ע”י תשלום דמי חבר של חברי התנועה, חברי חוג הידידים ומתרומות של אנשים פרטיים. כמו כן, התנועה נתמכת ע”י מספר קרנות כמו פופרס פרינס, לוי לאסן, קרן הקיבוץ הדתי, קרן קאמינגס, קרן גולדמן, קרן אריסון, קרן טרמאפ, הקרן החדשה לישראל, קרן שורש, קרן אביחי, פדר’ מטרו-ווסט, פדר’ ניו-יורק, קרן יורנו, קרן גימפריג’ ועוד. מימון נוסף לפעילות התרבותית מגיע ממשרד התרבות.