דת, מדינה וסוגיות חברתיות

פאנל פוליטי באוניברסיטת תל אביב על סוגיות דת ומדינה וההשלכות החברתיות שלהן, בשיתוף קהילת נת"ע באוניברסיטה ואגודת הסטודנטים