החינוך הדתי הוא אחת מגולות הכותרת של הציונות הדתית, בכותרת “והעמידו תלמידים הרבה” אך מסתבר שבחלק מבתי הספר של החינוך הדתי לא מוכנים להכניס מי שלא מסתדר לתוך המשבצת אותה הם רואים כאידיאל.

אכן רוב בתי הספר מהזרם הממלכתי-דתי (ממ”ד) אכן מקבלים את כל הפונים. אך יש כאלה שמציבים תנאי קבלה וסינון, שאינו חוקי, כשרשימת הדרישות לעיתים מופרכת גם במושגים של חינוך חרד”לי.

השבוע פורסמה כתבה על סינון בבתי הספר הדתיים בערוץ 10, ואז הגיב משרד החינוך כי “הוא אינו מכיר תופעה כזאת ואם תגיע פניה ספציפית, היא תיבדק. מדיניות המשרד אוסרת על מיון תלמידים לרבות בבתי ספר של החינוך הדתי. בתי הספר אמורים לקבל את כלל התלמידים ללא כל הבדל ואין למנוע קבלת תלמידים בשל רקע סוציו אקונומי”.

אתה תורני או פרווה?

תחקיר של תנועת נאמני תורה ועבודה שנערך בקרב בתי ספר ממ”ד – כולם ציבוריים ומתוקצבים  ממשרד החינוך – מעלה רשימת דרישות מוזרה כתנאי לקבלת תלמיד לבית הספר.

בתקופת הרישום לפני שנה, הרים תחקירן של התנועה טלפונים לעשרות בתי ספר על מנת לבדוק את דרכי הקבלה. הוא שאל בצורה תמימה מה הפרוצדורה לרישום הילד. לפי החוק – מספיק להירשם בעירייה או במשרדי בית הספר, אך בחלק מהמקומות התווספו תנאים שונים ומשונים.

כך למשל בבית הספר אחד: דרשו כי ההורים יקפידו על הפרדה גם מחוץ לשעות הלימודים, שהאבא יקפיד על שיעורי תורה ושאם יש מחשב בבית הוא חייב בסינון וחסימת אתרים. גם לבוש ההורים הוא חלק מתנאי הקבלה – האמא חייבת בכיסוי ראש ושלאב תהיה כיפה מתאימה – כלומר “לא כיפת אגורה“.

בבתי ספר אחרים דרשו ראיון בנוכחות ההורים והילד עם מורה או מנהל המוסד. במוסדות אחרים כינו את הראיון ‘מבדקון’, כדי לבדוק “האם אתם מבית תורני או מבית פרווה”.

לשאלה האם מקבלים מסורתיים לבית הספר, התקבלה התשובה כי “יש בודדים. אבל זה לא מחללים חס וחלילה, זה פשוט אולי חלק מהאמהות הולכות עם מכנס, אבל זה ממש ציבור קטן. אולי אחד בכל כיתה. אולי, וגם לא תמיד”.

schools_17.12.15.mp4_000030562

סינון בתי ספר.mp4_000020037schools_17.12.15.mp4_000076927schools_17.12.15.mp4_000040644

 המפקחים קיבלו את הממצאים

התחקיר, שכאמור בוצע בשנה שעברה ומפורסם לראשונה בסרוגים, נשלח במשך השנה לעשרות אנשי חינוך בכירים ומנהיגים בתוך מערכת החינוך הדתית, כולל המפקחים על המוסדות שהוקלטו.

בתנועת ‘נאמני תורה ועבודה’ אומרים כי “בחלק מהמקומות הובטח כי הנושא יטופל ובחלק מהמקומות הופנתה כלפינו התעלמות מלאה. שוב ושוב העלנו את הנושא ואת הבעיה משום שרצינו לעורר שיח פנימי שיביא לתיקון המצב ולמניעת הדרתן של אוכלוסיות חלשות או מסורתיות.”

השנה, עם תחילת עונת הרישום, נבדקו שוב אותם בתי הספר, ואכן בחלק מהמקומות נראה השיפור, אולם בחלק מבתי הספר מערכת הסינון נשארה בעינה.

ממצאי התחקיר השנה

בבתי הספר ‘מעלה התורה’ במעלה אדומים, ‘אורות התורה ‘בת ים, ‘נעם עציון’ יבנה, ו’עיר גנים’ ירושלים לא חל כל שינוי ונערכים אותם סינונים גם השנה.

ב’אורות התורה’ בבת ים נפתחה כיתה תורנית בממ”ד כמסלול נפרד בדומה למסלולים השונים הקיימים ב’דביר’ חולון.

משרד החינוך: הטענות אינן מוכרות למשרד

מתנועת נאמני תורה ועבודה מסרו לסרוגים: “בתי ספר ממשיכים לצפצף על החוק וליצור מסננות בלתי חוקיות ובעיקר בלתי מוסריות אשר מדחיקות החוצה את הציבור החפץ בחינוך דתי. לגיטימי להכיר את המשפחה אך יש לעשות כן לאחר הרישום. אם הוא נעשה לפני שהרישום הרי שזה למעשה ראיון קבלה.”

“תחרות בין בתי ספר היא דבר הכרחי וחשוב אך היא חייבת להיעשות בדרך הגונה שאינה יוצרת פערים חברתיים ואינה דוחקת החוצה אוכלוסיות שונות.”

ממשרד החינוך נמסר: משרד החינוך אוסר בצורה גורפת על מיון תלמידים, וזה כולל כמובן את בתי הספר שבחינוך הממלכתי דתי. הטענות שכביכול נשאלות שאלות בדבר מידת הדתיות של תלמידים ומשפחתם אינן מוכרות למשרד, על בתי הספר מוטלת חובה לקבל כל תלמיד שמבקש ללמוד במוסדות ממלכתיים דתיים, ובכל מקרה המשרד יחדד בקרב מנהלי בתי הספר את הנהלים בנושא.

פורסם באתר סרוגים