כהונת הרבנים הראשיים תוארך ב-3 חודשים

 

 

 

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה, במסגרת כנס פגרה מיוחד, את הצעת החוק להארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל הנוכחיים ב-3 חודשים במסגרת הוראת שעה.

שלמה פיוטרקובסקי 5.11.2012

בדברי הסבר נאמר, כי על פי חוק הרבנות הראשית לישראל, תקופת כהונתם של רבנים ראשיים לישראל היא עשר שנים. הבחירה ברבנים ראשיים נעשית באמצעות אסיפה בוחרת וועדת בחירות, כשמינוי חלק מהחברים בגופים האלה טעון אישור הממשלה.

עוד נטען בדברי ההסבר, כי תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים המכהנים צפויה להסתיים בסמוך לאחר מועד הבחירות לכנסת התשע- עשרה. על מנת שלא להקים את האסיפה הבוחרת ולמנות את ועדת הבחירות בתקופת בחירות לכנסת, וכדי לאפשר היערכות מתאימה לכך, החוק החדש מאריך בהוראת שעה את תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל המכהנים בשלושה חודשים או עד מועד בחירת הרבנים הראשיים לישראל לפי הוראות החוק, לפי המוקדם מבניהם. 11 חברי כנסת תמכו ואיש לא התנגד.

נציין כי עו"ד ד"ר אביעד הכהן פנה לאטחרונה בשם תנועת "נאמני תורה ועבודה", לשר המשפטים יעקב נאמן, יו"ר הכנסת ראובן ריבלין, היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ויו"ר ועדת החוקה ח"כ דוד רותם, בדרישה להימנע מהארכת כהונת הרבנים הראשיים בהליך בזק.

במכתבו ציין הכהן תחילה, כי עצם הטענה לפיה הארכת הכהונה מחוייבת המציאות איננה מדוייקת, "מבחינה עובדתית, דומה שהמצג שהוצג בדברי ההסבר לתזכיר החוק, כאילו השינוי המוצע הוא מחויב המציאות, אינו מדויק, בלשון המעטה".

לדבריו, "בהיעדר עילה ממשית לחקיקת החוק כעת, לאחר שהתפזרה הכנסת, ראוי שהצעת חוק בעניין זה תובא לדיון, אם יהא צורך בכך, רק במליאת הכנסת החדשה שתתכנס לאחר הבחירות".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/246348