כמה מילים על הצטיינות

 

למה להצטיין ?

בראש ובראשונה כי זו המשמעות העמוקה של החיים. ניתנו בנו כישרונות רבים, והופעתם של הכישרונות האלה היא מהות חייו של האדם. החיים עלי אדמות מוגבלים, ובין האפשרויות השונות  לחיות את החיים האלה ניצבת אפשרות ההצטיינות בתחומים שונים ומגוונים כאפשרות הנכונה ביותר, והמציפה את משמעות החיים.

להצטיין כי האלטרנטיבה היא לחיות חיים בינוניים ואפורים, נגררים ונמשכים, העומדים בניגוד למה שאנו מבקשים להתברך בו: "חיים ארוכים", במשמעות של מימוש כל האור וכל הטוב שהחיים האלה יכולים לזמן.

להצטיין כי בעזרת הכישרונות האלה נוכל להפוך את עולמנו למקום טוב יותר לחיות בו. בראש עומדת ההצטיינות המוסרית, מוארת באור החסד והצדק, והם יסוד ההטבה של הקיום האנושי. אולם, אף הצטיינות מדעית מאפשרת לחולל שינויים המיטיבים עם העולם, והמעניקים אור ותקווה לסובלים את כאב העולם.

להצטיין כי ההצטיינות פותחת אופקים חדשים של עיסוק והתפרנסות. אמנם, אין זה הכרחי שדווקא תואר אקדמי יחולל מצב כלכלי טוב יותר, והצטיינות אינה חייבת להיות מדעית בלבד, אולם היא בהחלט פותחת אפשרויות, ומאפשרת לאדם לא להסתמך על הציבור, כי אם לבסס את ההנאה מיגיע כפיו על תחום גבוה יותר.

להצטיין כי הצטיינות מדעית מאפשרת גם הרחבה והעמקה של ההצטיינות התורנית והאמונית. כל לימוד תורה הוא מפגש שבין האדם ובין דבר ד' והשתלשלותו במסורת, וככל שדמות האדם עשירה יותר כן נפתחים בפניה שערי תורה מאירה יותר.

להצטיין כי מתוך הכרת העולם המדעי אדם מסוגל לבוא להכרת הבריאה האלוקית. ככל שנחשף האדם לפלאי הבריאה, בעומק ובהיקף, כן אפשר שיפענח את השיר האלוקי הטמון בה, והדבר יעשיר את עולמו הדתי והרוחני.

להצטיין כדי להטמיע את ההכרה שהאמונה בא-לוהים אינה מסיגה את האדם ואת העולם לאחר, ואין היא מחייבת בינוניות ורדידות בתחומי המפגש שבין האדם ובין עולמו. ההטמעה כי תורתינו היא תורת חיים מתאפשרת כאשר אכן אנו מממשים עיקרון זה בפועל, ומגיעים לרמות הגבוהות ביותר הן של אמונה ואהבת שמיים, והן של עיסוק בעולם הממשי שלנו.

ישנם שדות רבים בהם יכולה להתרחש הצטיינות. הצטיינות תורנית, הצטיינות מוסרית, הצטיינות אומנותית, הצטיינות ספורטיבית וכדו'. בדברים הקצרים האלה אני מבקש להאיר רק שני דברים: ראשית, את החשיבות הגדולה של החיים השואפים להצטיינות במה שחוננו מאת ד'; שנית, את היות ההצטיינות המדעית אחד השדות החשובים, שקיום אמוני עמוק לא רק שאינו סותר אותו, ככי אם להפך.

כתוב ע"י הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר "אורות שאול" ברעננה, ליווה את עבודתה של וועדת ההיגוי "למען תשכיל"- פרויקט לקידום לימודי המדעים בחברה הדתית של תנועת נאמני תורה ועבודה וקרן טראמפ למצוינות.

הכתבה המקורית מופיעה באתר כיפה