not memberg

אנחנו לא האויב! אנחנו, אזרחיה הערבים של המדינה, הרכנו ראש לזכר הנרצחים ואנו נושאים תפילה למען הפצועים בגוף ובנפש. אזרחים ערבים רבים גילו אומץ לב ואנושיות ויצאו לסייע לנפגעים. רבים מהם שילמו בחייהם על הבחירה לא לעמוד על דם רעך ולנסות להציל כמה שיותר אנשים. בני עמי גם לקחו חלק ביוזמות רבות לסיוע לנפגעים ולמפונים.

אני, פעילת שלום מזה שנים רבות, נמצאת לא פעם תחת מתקפה על הנסיונות שלי להביא לחיים משותפים של שוויון ושלום. אבל עכשיו אני חשה מאויימת. קולות של נקמה החלו להישמע גם כלפיי. הפחד והזעם הפכו כל ערבי לחשוד. לכולם אני אומרת – איך אפשר להאשים אותי ואת כלל החברה הערבית בפשע הנורא שביצעו מרצחי החמאס? ברמה האישית, חברה יקרה שלי, פעילת שלום יהודייה, היא בין החטופים שנלקחו לרצועת עזה, ואני דואגת לה ומתפללת לשלומה.

במקום להאשים את האוכלוסייה הערבית כולה תקשיבו לה. אין ספור חברי כנסת, אימאמים, ראשי ערים, מנהיגי ומנהיגות ציבור, גינו את הטבח באוכלוסייה האזרחית ביישובי עוטף עזה. אנו איתכם בכאב הגדול העובר על החברה בישראל.

דרך הטרור איננה דרכנו. דרך הטרור מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה דרכנו. אנו אזרחי המדינה, מיעוט לאומי, הנמצא כבר כמה דורות בקונפליקט בלתי פתיר בין היותנו ישראלים להיותנו בני העם הפלסטיני. כאבנו על הנפגעים הרבים מקרב האוכלוסייה האזרחית בעזה איננו בגידה. הזהות המורכבת שלנו מחייבת אותנו לפעול למען בני עמנו, למען החיים ולמען השלום.

על החברה הישראלית לדעת – אנחנו לא האויב. אנחנו השכנים שהיינו ונהיה לצידכם, וכמוכם, אנו אזרחים המבקשים לחיות בשיוויון זכויות וחובות. על כולנו לגלות אחריות ולשמור על איפוק וסובלנות. ערבים ויהודים לא חייבים להיות אויבים. במקום להילחם בינינו, עלינו לשלב ידיים בכדי להיאבק יחד בקיצוניים, למען נוכל לחיות זה לצד זה בארץ הקודש.

 

*גדיר האני היא פעילה למען חיים משותפים ושלום, מנהלת דף פייסבוק 'הבימה – אלמנבר לשיח בינדתי'