not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

בתחילת כל שנת לימודים מגיעה הדרישה מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים לתשלומי ההורים על שירותים נוספים כמו תוכניות לימודים נוספות, סמינריונים, שבתות ופעילויות תורניות נוספות. הורים רבים מעוניינים לתת את החינוך הטוב ביותר לילדיהם ובמקביל – מתקשים לשלם את התשלומים הנוספים. הפתרון לכך יהיה בהתנהלות שקופה של מוסדות החינוך  "יצאתי מהוועד. זה נהיה נורא. נהפך […]