לימודי האבולוציה – בלי "מוצא האדם מהקוף"

 

משרד החינוך החליט לראשונה ללמד על אבולוציה, אך התכנית החדשה לא צפויה לעורר התנגדות שכן החלק השנוי במחלוקת, אשר מטיל ספק בדבר בריאת האדם בידי האל – יוותר מחוץ לתכנית
1/6/2014 18:31

לאחר שנים רבות בהן נמנעה מערכת החינוך מעיסוק מפורש בנושא, החל משנת הלימודים הבאה יילמדו עקרונותיה של תורת האבולוציה בכל חטיבות הביניים.
אולם מה שנראה על פניו כמהלך דרמטי שעשוי לעורר פולמוס ציבורי רחב בעיקר בהיבט הדתי, צפוי ככל הנראה לעבור ללא התגוששויות מיותרות, שכן אחד ממרכיביה המרכזיים של תורת האבולוציה- "מוצא האדם" יישאר מחוץ לתכנית הלימודים. 


בטיוטת התכנית שגיבשה ועדת המקצוע בחודשים האחרונים, ואשר הגיעה לידי nrg, נכתב בפרק העוסק במערכות אקולוגיות כי "לפי התיאוריות המקובלות כיום מגוון המינים הקיים בעולמנו הינו תוצאה של תהליכים אבולוציוניים". בהמשך התכנית נכתב כי "התלמידים יבינו כי שינויים בגודל האוכלוסייה כמו גם במאפייניה הם תוצאה של תהליכי שינוי גנטיים המאפשרים לפרטים המתאימים ביותר לשרוד וכי שינויים אלו הם תהליכים אבולוציוניים".

יחד עם זאת, בכל התכנית לא ניתן למצוא ולו אזכור אחד לתיאוריית "מוצא האדם" של דרווין, ולפיה מוצא האדם והקוף הוא מאב קדמון אחד.

"נושא האבולוציה שהופיע בתכניות לימודים קודמות במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים ברעיונות מרכזיים ובמטרות, יופיע גם בתכנית הלימודים המעודכנת אך יוצג באופן מפורש יותר, ויקבל ביטוי בציוני הדרך". מסבירה, מפמ"ר (מפקחת מרכזת) מדע וטכנולוגיה ומנהלת תחום מדעים במשרד החינוך, שושי כהן. לדבריה, "הרעיון כי מגוון המינים הקיים בעולמנו הינו תוצאה של תהליכים אבולוציוניים יקבל את ביטויו בנושא המרכזי מערכות אקולוגיות בציוני הדרך המתייחסים למגוון הביולוגי ולגורמים המשפיעים על אוכלוסיות יצורים חיים".

כהן מסבירה כי "המטרה בהוראת ציוני דרך אלו להוביל את התלמידים להבנה כי קיום תהליכים אבולוציוניים מאפשר להסביר שינויים בגודל אוכלוסיות ואת המגוון הגנטי ומגוון המינים". יחד עם זאת, במשרד החינוך מדגישים כי התכנית החדשה לא צפויה לעורר התנגדות שכן החלק השנוי במחלוקת, אשר מטיל ספק בדבר בריאת האדם בידי האל – יוותר מחוץ לתכנית.

בתנועת נאמני תורה ועבודה ברכו את משרד החינוך על החלטתו להכניס את הנושא לתכנית הלימודים בכל המגזרים, ובכלל זה גם בחינוך הממלכתי הדתי. "אחריותנו לחינוך ילדינו, כוללת בתוכה את חשיפת הילדים לתפיסות שונות, מקובלות ושאינן מקובלות ואת היכולת להתמודד עם תפיסות אלה". אמרו בתנועה "דווקא החשיפה, יצירת הדיון והחשיבה הכנה, יוצרים חוסן אשר מחזק את תלמידינו בעת יציאתם לעולם הרחב. עלינו ללמוד גם את התורות החיצוניות לתורה ואת תחומי הלימודים הכלליים, להבינם, ואף להפוך אותם לכלי בעבודת השם. הלימודים הכלליים הינם כר פורה להעשרת עולמנו הרוחני".

יו"ר מועצת החמ"ד (החינוך הממלכתי דתי) הרב אבי גיסר, התייחס להחלטת משרד החינוך להכניס בשנת הלימודים הבאה את לימודי האבולוציה לתכנית הלימודים בביולוגיה ואמר: "כל תוכנית לימודית תיכנס לחמד רק כאשר היא עולה בקנה אחד עם  תורה ויראת שמיים. נושא תורה ומדע מטופל כל השנים כהלכה וכך יהיה בעתיד".

לכתבה המקורית באתר nrg לחץ כאן