אז מה היה במפגש השני?

אחרי שהכרנו במפגש הפתיחה ישבנו ללמוד בחבורה על צדקה, הלכה ועושר. קראנו מקורות מההלכה ודיברנו על סוציאליזם וקפיטליזם, איפה היהדות עומדת בסקאלה הזו, ואם בכלל…