מחקר

דו”ח ועדת היגוי – קידום ושיפור לימודי המדעים בחברה הדתית

מתוך: “למען תשכיל” – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

נספח

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע”ה – ספטמבר 2015