נאמני תו"ע: ששר הדתות ידאג שבמועצות הדתיות תהיינה נשים

 

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/328420

 

2.6.11 

תנועת נאמני תורה ועבודה, שהייתה המלווה המרכזית בבג"ץ שקדיאל, הגיבה הערב על פסיקתו של השופט רובינשטיין, ותמיכתו של שר הדתות, שראוי שבכל מועצה דתית תכהן אישה.

"אנו מקווים שהדברים שאמר שר הדתות משקפים שינוי אמיתי בהליך המחשבה של המפלגות החרדיות ולא מס שפתיים" – נאמר בהודעת נאמני תורה ועבודה – "הגיע הזמן שכולם יבינו ששרותי הדת אינם מונפול של סקטור קטן המשליט את תפיסותיו על כלל הציבור, אלא שייכים לכל תושבי המדינה הנזקקים להם, כאשר 50 אחוז מהם הם נשים.

"אם שר הדתות אכן תומך במינוי נשים אך טוען שאין הדבר באחריותו, מן הראוי שהשר, ששולט בקביעת התקנות לדרכי בחירת רבני ערים, יאות לקבל את עתירת נאמני תורה ועבודה ויפעל לכך שהגוף הבוחר את רבני הערים ישקף את כלל האוכלוסייה ובתוך כך יכלול גם נשים"