על שלושה וארבעה

 

 

 

את שלושת כשלי ש"ס ברבנות, בדיינות וביחס לגרים, מעמיק הרביעי: ביצור הסטטוס-קוו. ראשי מפלגות הימין-מרכז יכולים וצריכים להוות גוש חוסם לשלישיית ראשי ש"ס.

כ"ח טבת תשע"ג, 10/01/2013

על שלושה כשלי ש"ס, על ארבעה לא אשיבם. אתמול פנתה שלישיית מנהיגי ש"ס בתביעה לראש הממשלה להתחייב בנושאי דת ומדינה. עיקר דרישתם – מניעת כל שיפור בסוגיות אלו. וכה כתבו: 1. שמירת הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה כפי שנעשה עד היום; 2. מניעת חקיקה שתאפשר גיורי בזק שלא על פי ההלכה; 3. מניעת הסדרתם בחוק של נישואין אזרחיים שיאפשרו נישואי תערובת של יהודים עם מי שאינם יהודים; 4. מניעת הפעלתה של תחבורה ציבורית בשבת.

בשלושה נושאים מרכזיים לעולמה של תורה כשלה תנועת ש"ס, המפלגה הדתית הדומיננטית בדור האחרון. מכתב השלישייה מבשר על כשל רביעי המחייב לפעול כנגדם בדחיפות. בעולם הדיינות, הרבנות ובנאמנות למסורת ההלכתית של הרב עובדיה יוסף שליט"א כשלה ש"ס. על רצונם להתמיד בסטטוס-קוו של דרדור המערכת הרבנית וניכור לחברה הישראלית חייבים להשיב למפלגת ש"ס ולומר: לא עוד. 

בעקבות בחירות 1992, בעוד תרגיל מסריח של חיים רמון ואריה דרעי, דחקה ש"ס את הציונות הדתית ממשרד הדתות. בכך השלימה השתלטותה על שני המשרדים המשפיעים על העולם הרבני – הפנים והדתות. הרבנות והמועצות הדתית הפכו למושפעות יותר ויותר מההסתגרות והניכור החרדי. אלא שהעושר היה שמור לשרי הדתות לרעתם. הם הזניחו את הצורך בכמיהה ליהדות המצויה בציבור הרחב למען "עולם התורה" החרדי. ש"ס הורידה בקודש ולא העלתה. בעוד האוכלוסייה היהודית הלכה וגדלה, בעזרת השם, הלך מספר הרבנים ופחת, בעזרת ש"ס. צריך לומר – ההפחתה הייתה ברבנים האורתודוקסים. בסיכום עם קברניטי ש"ס הועברו לאחרונה כחמישה עשר תקני רבנים ממשרד הדתות לתרבות, לצורך מימון רבנים לא אורתודוקסים. כל זאת ועוד עוללה ש"ס לעולם הרבנות. 

בבית הדין הגדול יש היום רק דיין אחד קבוע. זהו שפל חסר תקדים במעמדו של המוסד האמור לשרת את כל הציבור הרחב. למרות עוצמתה הפוליטית של ש"ס, וכנראה בגללה, לא השכילו קברניטי בתי הדין להרחיב את אמון הציבור במוסד. המנכ"ל המוצלח של בתי-הדין, הרב אלי בן דהאן, הודח. דיינים אינם מתמנים והמערכת הולכת ומקרטעת. כדי לחדש את אמון הציבור בבתי הדין הרבניים בפרט, ובנישואין כדת משה וישראל בפרט, נדרשת גישה רעננה ורלבנטית. ש"ס איננה מתיימרת לנסות ולהיענות לאתגר.

התנגדותם של קברניטי ש"ס לגיורים מייצגת את 'יתד נאמן'. בכך מצטרפים הפוליטיקאים הקטנים הללו ללבלרי העיתונים החרדיים התוקפים עמדותיו ההלכתיות של הרב עובדיה יוסף בעניין הגיור. אלו הפסיקות וההנהגות אשר לאורם הקימו את מערך הגיור הצה"לי. ניתן לומר משהו בשבחה של תנועת ש"ס. ברשימתה לכנסת היוצאת היה תלמיד חכם אחד (ויחיד) – הרב חיים אמסלם. לאחר שכתב ספר הלכתי המבוסס על פסיקת הרב עובדיה בנושא הגיור, הוקע ע"י קברניטי מפלגתו. הרבנות, הדיינות והלכות גרים היו למרמס בידי תנועת ש"ס. 

וכעת מעיזים שלישיית המנהיגים לדרוש 'סטטוס קוו'. המשך המצב הקיים המדרדר כבודה של תורה. ארבע דרישותיהם נועדו למנוע כל תיקון. בשורתם היא מניעה, מניעה, מניעה וסטטוס קוו. שום בשורה חיובית, להשבת כבוד התורה ונושאיה, לקירוב בין ישראל ואביהם שבשמיים, איננה יוצאת מקברניטי ש"ס. את שלושת כישלונות תנועת ש"ס ברבנות, בדיינות ובהלכה מעמיק הכשל הרביעי מכולם – הדרישה לשמר 'סטטוס קוו' של חילול שם שמיים. 

הבחירות מאפשרות ומחייבות לשוב ולהשיב תשובה ניצחת לראשי ש"ס. לא עוד סטטוס-קוו! הרצון הטוב, ההידברות, התיקון וההסכמה הרחבה צריכים ויכולים להחליף סטטוס קוו רקוב ומרקיב. תנועת נאמני תורה ועבודה פרסמה תכנית לבנייה מחדש של יחסי דת ומדינה בישראל. בשיחות עם מנהיגי המפלגות הציוניות השונות, למדנו כי הללו מסכימים לעיקרי ופרטי התכנית. אנו קוראים למנהיגי המרכז הציוני, בנט, לפיד, לבני, אמסלם ועוד, להציב חזית אחידה לקידום אופייה היהודי של מדינת ישראל מתוך הסכמה רחבה, אל מול המשך הסטטוס-קוו אשר מציעים ישי, דרעי ואטיאס. 

http://www.kipa.co.il/now//50531.html