קריאה לח"כים חרדים לתמוך בהמלצות טרכטנברג

 

 

 

 

 

http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=789617 

 27.09.11  

המלצות בעניין שילוב חרדים בשוק העבודה, בלימוד מקצוע ובשירות החברה

תנועת "נאמני תורה ועבודה" קוראת לח"כים החרדים לתמוך בקידום ההמלצות של ועדת טרכטנברג בעניין שילוב
חרדים בשוק העבודה, בלימוד מקצוע ובשירות החברה. ראשי התנועה אומרים כי הוועדה מעניקה מקום חשוב ללימוד התורה, ובד בבד מציעה פתרונות הדרגתיים וישימים להחזרת המגזר החרדי למצב תעסוקה בריא, תוך שמירה על רוח ההלכה.