תורה ועבודה 06

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 06

סיוון תשמ"ד
1984
תוכן העניינים:
1. "לא תרצח-גם ערבי"/הרב אברהם חן-על חיי אדם-עמודים 1-11
2. "השאלה שלא נשאלה"-על ישיבת בני עקיבא בקריית שמואל-עמוד 12
3. "לקט מדברי הרב אלעזר שך"-מבט אל המחנה החרדי בנושאי: גאולה, מדינת ישראל, הציונות הדתית, ישיבות תיכוניות וישיבות הסדר, יום העצמאות כחג דתי, נגד אנשי חב"ד-עמודים 13-14
4. מהנעשה בתנועה-עמודים 15-16.

לקריאה לחצו כאן!