תורה ועבודה 13

 

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 13

ניסן תשמ"ז

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן עניינים:

1. "פרשת פולארד-ההיבט הציוני"-על סערת יהדות ארה"ב-עמודים 1

2. "כלכלה יהודית"/ד"ר יחזקאל כהן-על החלשים ועמדה ויהדותית-עמוד 2

3. תגובות: הרבנות הראשית מתנגדת לחברותן של נשים במועצות הדתיות, ערוב הרבנות בפוליטיקה, מעמד הרבנות הראשית בציבור הדתי ציוני, החילוניים והבג"ץ-עמודים 3-4.

4. "בין קידוש ה' לחילול ה'"/ד"ר יונה בן ששון-עמודים 5-6.

5. "אל נוכח ההקצנה"/יהודה בר"ט-על גטואיזם, צניעות בדת היהודית, הקצנה ומדינת היהודים-עמודים 7-8

6. "הפחד מפני התחרדות"/אורי בר חיים-על ההקצנה בעולם הדתי-עמודים 8-9

7. "תלמידי מדרשיית נועם: חינוך מחדש בישיבות שחורות"/נורית דברת-על הקצנת הישיבה-עמודים 9-11

8. "המורה למוסיקה  לעומת המורה החרדי"-על השפעת המורה בחינוך הממ"ד-עמוד 11.

9. "בל יסגר הסמינר למורים ע"ש ליפשיץ"-טענות נגד סגירת הסמינר-עמודים 11-12.

10. "הרב שך על הרבי מלובביץ' וחב"ד: "התרחקו מהם ומדומיהם"-מבט אל המחנה החרדי ואל חב"ד-עמודים 12-14

11. "תורה וציונות"-מקצת מפעולותיה של העמותה ללימודי יהדות וציונות דתית-עמוד 15-16.

12. ראיון עם יצחק פלנזר, מזכיר הקבה"ד-עמודים 16-18.

13. מהנעשה בתנועה-עמודים 18-19.

14. "בראי העיתונות"-על התנועה בתקשורת-עמוד 20.

לקריאה לחצו כאן!