לקריאת הכתבה כפי שפורסמה ב 10.05.19 / 07:48 בmy net לחצו כאן 

שאלת 19 מיליוני השקלים. בעירייה מתקשים לתת תשובה פשוטה זה יותר משנתיים לשאלה הזאת: אילו מוסדות ועמותות בעיר תוקצבו על ידה בשנים האחרונות במסגרת תקציבי תרבות תורנית? ומדובר בסכום גבוה במיוחד של קרוב ל־20 מיליון שקל.

המכתבים המדאיגים

לאחרונה פורסם ב"ידיעות ירושלים" על ההחלטה הבלתי חוקית של  מפלגת 'דגל התורה' למנות את העסקן החרדי נתי בריל לאחראי על חלוקת הכספים בצמוד למחזיק התיק, חבר המועצה דוד בלומנשטוק. אלא שבריל אינו נבחר ציבור ולמעשה כלל אינו עובד בעירייה.

התכתבויות הנחשפות כאן לראשונה מעלות תמונה מדאיגה עוד משנים קודמות, שלפיה בעירייה לא יודעים לומר לפי אילו קריטריונים מחולקים כספים במסגרת המחלקה לתרבות תורנית.

כך למשל, בחודש יוני 2018 הגישה התנועה לחופש המידע בקשה לפי חוק לקבל פירוט מהעירייה של רשימת הגופים שקיבלו תקציבים, המטרה שלשמה זכה כל גוף בתמיכה מהעירייה, סכום הכסף שלו זכה כל מוסד, סכום הכסף שהוצא בפועל, וכן לפי אילו קריטריונים קיבל כל אחד מהמוסדות את התקציבים.

"נבקש לקבל את הנתונים או המסמכים בקבצים אלקטרוניים. יש להשיב לבקשה זו בתוך זמן שלא יעלה על 30 יום". על הבקשה חתומים עו"ד אור סדן, היועץ המשפטי של התנועה לחופש המידע, ואיתמר שליסל, מתאם פעולות משפטיות בתנועת נאמני תורה ועבודה.

התשובה התמוהה

אלא שבעירייה השיבו לבקשה בתגובה שנראה כי אין ממש קשר בינה לבין המציאות. לתשובה שהגיעה מאת הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית ירושלים – צורפה חוברת ובה נתוני תמיכה של העירייה לשנים 2018-2016 במוסדות תרבות כגון תיאטרון האינקובטור, הצוללת הצהובה, מוזיאון המדע ועוד שורה ארוכה של מוסדות שאף אחד מהם אינו קשור לציבור החרדי, ובוודאי שלא תוקצב בידי המחלקה לתרבות תורנית. ולא זו בלבד – העירייה טענה אז כי "נדגיש כי עיריית ירושלים אינה תומכת בעמותות על פי מפתח של 'תרבות תורנית'".

אך עיון קטן בספר התקציב לשנת 2018 מעלה כי תשובת העירייה אינה מדויקת. כך למשל תחת הסעיף "פעולות תרבות תורנית" שילמה העירייה מיליון שקל. על "כנסים ואירועים תורניים" היא שילמה יותר מ־300 אלף שקל. ולא פחות משניים וחצי מיליוני שקלים יצאו מקופת כיכר ספרא על תקציבי תרבות מורשת מן המזרח (למעשה תיק תרבות תורנית לציבור החרדי הספרדי). וזה רק חלק מהרשימה.

בתנועה לחופש המידע הופתעו מהתשובה ושלחו מיד תגובה לעירייה:  "נבקש לבחון פעם נוספת את תשובתכם, שכן המענה שנמסר לנו אינו עולה בקנה אחד עם הבקשה".

בפנייה נוספת ששלחה התנועה לחופש המידע בפברואר השנה, כתב סדן: "בעיריית ירושלים מתקשים לתת תשובה פשוטה מזה יותר משנתיים על השאלה אילו מוסדות ועמותות בעיר תוקצבו על ידה בשנים האחרונות במסגרת תקציבי תרבות תורנית?"

בשבוע שעבר שוב חזר הניגון. הפעם את בקשת חופש המידע הגיש חבר המועצה יובב צור.

היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אלי מלכה, סירב לאפשר את חשיפת המידע. "בקשה לעיין במסמכים צריכה לעמוד במבחן הצורך. על חברי המועצה לפרט כיצד המסמך המבוקש נדרש לצורך מילוי תפקידם. הבקשה אינה כוללת הסבר בדבר צורך כלשהו שלשמו הוגשה בכלל ולשם מילוי תפקידו של חבר המועצה בפרט. על כן יש לבקש מחבר המועצה להסביר מהם התפקיד והסמכות שברצונו להפעיל באמצעות המידע ומקור הסמכות". בשורה התחתונה – שוב סירוב לחשוף את המידע.

צור: "לצערנו כל הפניות הנוגעות לחשיפת העברות כספיות ופרוטוקולים נתקלים במריחה בירוקרטית מצד ראש העירייה. כאשר מדובר על קרוב ל־20 מיליון שקל מכספי העירייה שמחולקים בכל שנה ללא הסבר וללא קריטריונים. כאשר גם הדרג המקצועי לא יודע כיצד ולאן נעלמים הכספים, הדברים חמורים עוד יותר. אין לנו שום כוונה לאפשר לעירייה לחזור לימי אולמרט ולופוליאנסקי".

והשקיפות העמומה

תני פרנק, ראש תחום דת ומדינה בתנועת 'נאמני תורה ועבודה': "העובדה שעיריית ירושלים לא מוכנה למסור מידע בסיסי כל כך בנוגע לפירוט היעד של תקציבי התרבות התורנית מאששת את החששות שלנו שאין כל רצון בשקיפות ושיש לכאורה מה להסתיר מהציבור. נמשיך לפעול לשקיפות בתקציבי התרבות התורנית ולמינהל תקין שיביא לכך שתקציבים אלה ישמשו לאירועי תרבות יהודית לכלל הציבור ולא ישמשו אינטרסים פוליטיים צרים".

עו"ד סדן מסר מטעם התנועה לחופש המידע: "העירייה מיתממת ומתחמקת ממתן תשובה מלאה לבקשה שהוגשה. לא ייתכן שעירייה גדולה שכזו מזלזלת ביישומו של חוק חופש המידע, ובמשך חודשים מעכבת מתן מענה מלא בטיעונים שונים, לרבות מסירת מענה שאינו רלוונטי כלל למידע שהתבקש. מדובר במידע שמידת חשיבותו לציבור בכלל ולתושבי ירושלים בפרט ברורה לכול, ואין לקבל את ההתנהלות שבוחרת להשאיר את המידע בחשכה. נמשיך לפעול כדי שמציאות זו תשתנה, אף אם נצטרך לפנות לבתי המשפט".

העירייה: "חשוב להבחין בין המושג תמיכה בעמותות לבין תקצוב לצורך קניית שירותים. הודגש בפני הפונים כי העירייה אינה תומכת בעמותות על פי מפתח 'תרבות תורנית' אלא בהתאם לאמות המידה שאושרו במועצות העיר בתחומים שונים, וכל המידע המבוקש הועבר לפונה בהתאם.

"באשר לפניית חבר המועצה יובב צור, דרישות היועץ המשפטי הן בהתאם להוראות הדין ולנוהל משרד הפנים, ולפיכך נדרש חבר המועצה להבהיר את בקשתו. בימים אלו בוחן היועץ את הנושא באופן רוחבי בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים".