המקף שבאמצע / הזמנה לשיח חדש-ישן בראי החינוך לגיל הרך / אופיר אחימאיר

לאחרונה אנו עדים למגמה חינוכית אלטרנטיבית
המואצת ברמות חסרות תקדים. דומה שאיבדנו את האמון בעצמנו בתור מחנכים שאמורים לספק
לחניכיהם דרך סלולה לבניית אישיותם. חלק מהפתרון הוא ההבנה כי ילדים הנם
הוויה צומחת ומתפתחת, שצרכיה משתנים משלב לשלב. כך, בשביל הילד בגיל הרך אין הקודש והחול שני
מושגים מובחנים, ולפיכך יש להציג לו תמונה אחדותית של מיזוג ביניהם.