שקיעתה של הממלכתיות / אסף זיידרמן

היוזמות הפרטיות המבקשות לספק שירותי דת מחוץ לרבנות מתחילות לצמוח גם בלב לבו של הקונצנזוס הציוני-דתי, בקרב רבנים אורתודוקסים שמאסו ברבנות ומבקשים לייצר לה אלטרנטיבה. אסף זיידרמן, ממחוללי מיזם 'השגחה פרטית – כשרות קהילתית', טוען שהיוזמות הללו מתאפשרות בשל היחלשות היסוד הממלכתי בתפיסת העולם של הציונות הדתית, והן עשויות לבשר את המעבר מיהדות של מדינה ליהדות של קהילה