פדגוגיה, ציונות ויהדות צרפת / הדסה ראשוולב

תלמידי תיכון יהודים בצרפת מגלים חוסר ידע ובקיאות אודות מדינת ישראל והציונות. עובדה זו משפיעה על יחסם למדינה, ועל יכולתם להתמודד עם ביקורת עליה, מבית ומחוץ. עם העליה, הביקורת כלפי היהודי הצרפתי משתנה, אך אינה חולפת. מהם הבעיות והקשיים השונים, כיצד נתמודד איתם וכיצד נהיה ערים להם? מכתב פתוח למחנכים, לתלמידים ולצעירים יוצאי צרפת   […]