"הייתי עגונה, הייתי אוויר" – ריאיון עם מסורבת גט / ענת סילברסטון

לקראת יום העגונה הבין-לאומי פגשתי את הלן (49), מסורבת גט ועגונה כבר שנים ארוכות, שרק לאחרונה, בעזרתם של ארגוני סיוע למסורבות גט ועגונות, הותרה מעגינותה. הלן הסכימה לחשוף את סיפורה האישי ולתאר את השנים הקשות מנשוא שעברו היא וילדיה עד קבלת הגט, ואת המחיר הכבד שהיא משלמת עד היום