הסופרג'יסטיות העבריות – מאה שנות אקטיביזם נשי בישראל / פרופ' מרגלית שילה, ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא ונורית יעקבס-ינון

"חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה" הייתה סיסמתן של 'הסופרג'יסטיות העבריות' לפני מאה שנים. סיפור השתלבותן של נשים במרחב הציבורי בכלל, והפוליטי בפרט – מימוש זכותן לבחור ולהיבחר – הוא סיפורו של הפמיניזם העברי. ראשיתו במרחב בפלשתינה-א"י לפני כמאה שנים והוא נמשך עד ימינו אנו.