תגובה: בין עירוניות למקום / ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ

"שמירת מצוות הדת יוצרת אורח חיים המשפיע על הפרט ועל הקהילה בכל מהלך חייו. גם העירוניות יוצרת אורח חיים המשפיע על הפרט באופן דומה. נקודות המגע בין שני אורחות החיים, באים לידי חיכוך בין היתר בבתי הכנסת ובתפקידם כמבני ציבור בעיר…"
 ד"ר יצחק אהרונוביץ מגיב למאמרו של הרב מישאל ציון.

"נקהלו ועמוד על נפשם": בית הכנסת הקהילתי, בין בית לעיר / מישאל ציון

"החשיבה על בתי כנסת נובעת פעמים רבות מהמרכז החוצה, מן התפילה והבניין אל העולם החיצוני. אני מבקש להפוך את נקודת המבט: לפתוח במחשבות על עירוניוּת ולהמשיך בתובנות על קהילתיות. מתוך כך נחזיר את המבט אל בית הכנסת כמרחב קהילתי עירוני ייחודי, מרחב בו הקודש מכונן את המשפחה, הקהילה והעיר מחדש". הרב מישאל ציון משרטט קווי מתאר לבית הכנסת העירוני, כמרחב המחבר בין הזרות העירונית לפרטיות הביתית