מבט מערכתי על השינויים במטרות מערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה / הפורום לאסטרטגיה ממשלתית

מערכת החינוך הציבורית היא אחד מהאדנים המרכזיים עליהם נסמכת החברה הישראלית. משבר הקורונה המטלטל את העולם ואת החברה הישראלית כולה פגע בצורה קשה בתפקודה של מערכת זו. מאמר זה יתמקד בניתוח מערכתי של עבודת המערכת בזמן קורונה וינסה לבחון מהן ההשלכות הצפויות למשבר על התנהלות המערכת.