ביזוריות מאוזנת / תני פרנק

בשנים האחרונות מתחזקת הקריאה להובלת מהלך של ביזוריות סמכויות מן הממשלה על משרדיה וזרועותיה הארציים, לשלטון המקומי. הביזוריות מאפשרת קבלת החלטות מותאמת קהל, ועיצוב המרחבים הציבוריים בידי המושפעים מהם; אך היא כורכה בסכנות של פגיעה אפשרית במיעוטים, חיזוק מגמות היבדלות וריכוז כוח רב מדי בידי ראש הרשות המקומית. ישנו צורך במודל מאוזן המאפשר מקסום של ההשלכות החיוביות וצמצום של האתגרים, תוך אבחנה בין תפקידיה השונים של הרשות המקומית וחיזוק קהילות מקומיות. 

בין בחירות לבחירות: דת ומדינה / תני פרנק

אביגדור ליברמן פרש מהממשלה על רקע הצעת החוק לגיוס בני ישיבות, המפלגות החרדיות התקשו להגיע להסכמה על נושאי דת שונים, "כחול לבן" קראה לממשלת אחדות חילונית וב"ימין החדש" דרשו את המשרד לשירותי דת. המפלגות הפנימו את עומק השסע הדתי-חילוני, וענייני דת ומדינה הפכו לקו פרשת המים של הפוליטיקה בכלל ושל הבחירות בפרט.