רב אחד לעם אחד

 

התמיכה הגורפת לה זכה הרב עמאר כראש בית הדין הרבני, מוכיחה שכפל הרבנים הוא מיותר.
הדר ליפשיץ סבור כי בישראל התשס"ח אין מקום לפיצול עדתי במוסד הרבנות

הדר ליפשיץ
1/4/2008 13:32

הרב שלום מלכא זצ"ל, מחכמי ישיבת המקובלים בית-אל שבעיר העתיקה, אשר נפטר בשלהי המאה התשע-עשרה. כתב בסוף ספרו ההלכתי 'וזרח השמש': "וביותר יגדל הכאב על המדברים בגנות משפחה או בגנות בני העיר או בגנות שבט מישראל, כגון, ספרדים על האשכנזים ואשכנזים על הספרדים."

המתח בין העדות הסעיר את ירושלים, וגרם לשנאה בין שבטי ישראל. כאשר הוקמה הרבנות הראשית הוחלט להעמיד בראשה את ה'ראשון לציון' הספרדי, מוסד אשר החל עוד במאה השבע-עשרה, יחד עם רב ראשי אשכנזי. דרך זו נועדה לפייס את העדות השונות, בלא לקפח את האחת, והיא מוסדה בחוק הרבנות הראשית לישראל.

 

בשנת השישים לעצמאות ישראל ניתן לומר בגאווה כי השנאה עליה כתב הסבא-רבא בעיר העתיקה, הולכת ודועכת. מוסד הנשיאות, הכנסת, ובעיקר צה"ל, פתחו שער להשתלבות מלאה ומעורבת של מזרחים ואשכנזים כאחד בחברה הישראלית, עד כמעט ולא נודע כי 'בא אל קרבו'.

 

הכל מכירים בגדולת הרב עמאר

 

רק שריד אחד נותר לחלוקה העדתית, ובו עוסקת הכנסת השבוע – חוק הרבנות הראשית.

על פי החוק הקיים, אחד הרבנים ממלא את תפקיד נשיא בית-הדין, ועמיתו מכהן כרב הראשי לאורך מחצית הקדנציה, ואז הם מתחלפים ביניהם. בשבועות האחרונים ישבה הוועדה למינוי דיינים על המדוכה, כדי לבחון אפשרות להמשיך את כהונתו של הרב עמאר כנשיא בית-הדין הרבני.

בני העדות השונות, גדולי תורה כארגוני נשים, אשכנזים וספרדים כאחד, בירכו ופעלו להמשך כהונת הרב עמאר. הכול הכירו בגדלותו התורנית, ושבחו את האופן בו הוא ממלא את תפקידו.

הכנסת שינתה את החוק, כדי לאפשר לאדם הראוי להמשיך ולכהן כנשיא בית-הדין הרבני. אך החמיצה הזדמנות לאחות את הקרע העדתי. כל מי שעיניו בראשו מבין כי שמונים שנה אחרי הקמת המוסד, אין עוד מקום לפיצול עדתי במשרות הרבניות, כי אשכנזים וספרדים שואלים הלכה מן הרבנים, לפי השתייכות אידאולוגית, בלי קשר למוצאם העדתי.

הראשון לציון הקודם כבר קרא לפני כעשור, עם גדולי תורה רבים, לביטול הפיצול העדתי בתפקיד הרב הראשי. הרב בקשי-דורון אף הגדיל לעשות, והודיע כי הוא מוכן להתפטר מתפקידו, כדי ליישם את החוק לאלתר.

ערים רבות בישראל הלכו בדרכו ובחרו רב אחד לכל העדות במקום. נאמני התורה והמדינה צריכים לעמוד בראש היוזמים חקיקה לבחירת רב ראשי אחד לעם אחד, עוד השנה.

 

הדר ליפשיץ הוא דוקטורנט למדעי המדינה ויו"ר הועדה הציבורית של נאמני תורה ועבודה לעניינים יהודיים.