גיליונות ללימוד משפחתי משותף, הורים וילדים, סביב מדרשי חז"ל.

נשמח להערות והארות לידי הרב ד"ר אורי נויבירט, חבר הנהלת התנועה: orinoy1@gmail.com

על מנת לראות את הקבצים באיכות טובה יותר, מומלץ להיכנס לכל פוסט באמצעות לחיצה על הכותרת