ממלכתי-דתי פתוח לכל – אתגריו הבאים של החינוך הדתי / הדר לפשיץ

מתחילת דרכו מילא החינוך הדתי תפקיד בהגנה על ילדיו מפני פיתויי החילוניות והמודרנה. כיום, עם שינוי כיוונה של הרוח וחזרתן של הדת והיהדות למרכז השיח הציבורי, החינוך הדתי נקרא לאתגר חדש: להפוך לזרם החינוך המרכזי והמוביל במדינת ישראל, על ידי אימוץ מדיניות חינוכית פלורליסטית הנותנת מענה לקהלים מגוונים: חרדיים, מסורתיים, דתיים וחילוניים