להתרשם מהארמון- תחנות בלימוד גמרא / דוד ביגמן

להתרשם מהארמון
שאלה פשוטה בשיעור גמרא בבית הספר היסודי לימדה את הרב דוד ביגמן על חשיבותה של הקושיה בעולם הלימוד. בהמשך התוודע ללימוד הבריסקאי, שאותו עזב לטובת לימוד שעיקרו הקשבה לדברי התנאים והאמוראים, לדרכי הפרשנות של התלמוד ולהבנת התכנים הערכיים המכוננים של הסוגיה. תחנות בלימוד גמרא

תגובה: עקרות דתית ופסיקה הולמת – תגובה אחרונה / הרב דוד ביגמן

תגובה לתגובתו של ד"ר דניאל רוזנק "עקרות דתית ופסיקה הולמת" (דעות 34, חשוון תשס"ח) לדבריו של הרב דוד ביגמן (דעות 33, סיוון תשס"ז) בעניין חומרת רבי זירא, העוסקת בדיני טהרת המשפחה. כתבה רביעית בסדרה.