מאמר 3 בפולמוס: ניאו-קונסרבטיבים עליך ישראל!

עו"ד יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית, משיב לרב רונן לוביץ', מראשי רבני בית הלל ונשיא נאמני תורה ועבודה, שהזדעזע מכך שהרב שלמה אבינר כינה את הרב לוביץ' וחבריו 'ניאו-קונסרבטיבים'. הרב שלמה אבינר הוא אישיות רבנית שנויה במחלוקת. הוא אחד מאדמו"רי החרד"לות, ממובילי הקו המחמיר, נאבק בהקלות הלכתיות שמאפיינות לדידו חלק מרבני הציבור הדתי-לאומי שהוא נמנה […]