משמעויותיה של מחיית עמלק / רונן לוביץ

מצוות מחיית עמלק, התובעת מלחמת חורמה בעם שלם והשמדתו ללא רחמים סותרת את המוסר האנושי הטבעי, באשר היא מחייבת ענישה קולקטיבית וטוטלית של כל צאצאי עמלק, עקב מעשה שאירע בעבר הרחוק. ענישה זו עומדת, לכאורה, בסתירה לדרכה של היהדות, דרך של מוסר, צדק ושלום, אשר "דרכיה דרכי נעם, וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג, 17).
המאמר מצביע על חמישה כיוונים עיקריים של פרשנות, שהתפתחו במסורת היהודית, על סוגיית עמלק והמצווה למחותו.

זכור את אימא של עמלק: זכירת עמלק והשלכותיה על סוגיית הגיור / רונן לוביץ

שאלת המוצא שלי היא מה גרם להיווצרותו של הרוע העמלקי? האם היה זה כורח המציאות שייווצר עם בעל מגרעות חסרות תקנה ומדובר בכרוניקה של מוות ידוע מראש שנקבע בגזירה קדומה, או שעצם קיומו של עמלק הינו מקרי (קונטינגנטי), והיה ניתן למנוע אותו? על פי דברי חז"ל נראה בעליל שהרשעות העמלקי לא היתה מחויבת המציאות כלל ועיקר, והאחריות על היווצרותה מוטלת במידה רבה על אבותינו.

חסידי אומות העולם במשנת הרח"ד הלוי: הקבלה והמשפט הטבעי בשאלת היחס לנכרי / רונן לוביץ

במאמר זה נבחנת תשובתו של הרב חיים דוד הלוי לשאלת חסידי אומות העולם, בה הוא בוחן את הנושא על פי מקורות הקבלה ולאור דבריהם של "בעלי הפשט", ולבסוף מוסיף מסקנות עקרוניות מעבר למתחייב מן המקורות. בכל אחד מחלקי תשובתו מתבררת דרכו הייחודית של הרב.

תפיסת האויב הערבי לאור נרטיבים מקראיים בספרות ההגות והדרוש של הציונות הדתית / רונן לוביץ

במאמר זה נעמוד על נרטיבים מקראיים בהם השתמשו הרבנים בעצבם את תפיסותיהם לגבי העימות הישראלי-ערבי. נראה כיצד רבנים מובילים ורבי-השפעה רואים בסכסוך הישראלי-ערבי המשך לבעיית האנטישמיות הקלאסית, וכיצד הכותבים מתייחסים אל הערבים כיום לאור הדמויות המקראיות של עשיו וישמעאל כפי שעוצבו בפרשנות חז"ל. נעמוד על כך שהבנת הסכסוך הישראלי-ערבי כהמשך לעימותים שיסודם במקרא מכוננת שורה של מסקנות אופרטיביות הנוגעות לדפוסי הפעילות שמתבקשים לדעתם ממדינת ישראל.

המושג "תינוק שנשבה" כפתרון לבעיית היחס לחילוניים בספרות ההלכה בישראל / רונן לוביץ

שאלת יחסה של ההלכה כלפי יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות היא מהשאלות המובהקות והיסודיות ביותר של המפגש בין היהדות והמודרנה, והיא החלה לתפוס מקום בשיח התורני כבר ביהדות אירופה של המאה ה-19, מעת שהחלה להתפשט תופעת החילון בעם ישראל. שאלת היסוד של מאמר זה היא: האם קטגוריה הלכתית – 'תינוק שנשבה' – שפותחה לפני כמאה וחמישים שנה בגרמניה, עודנה בת יישום בחברה הישראלית של ימינו?

פרשת בשלח: לאט אבל בטוח! / רונן לוביץ

שינויים חיוביים עשויים להתחיל ברגע אחד של התרגשות מול אירוע מכונן היוצר חוויה רבת עוצמה, בשעה מיוחדת של התרוממות נפש בלימוד, או ברגעים של התעלות בתפילה מעומק הלב, וכיוצא באלה. אולם רושמם של האירועים המהירים הללו עלול לחלוף ביעף. מה שיחזק את האדם בדרכו ויטביע חותם בנפשו הוא העבודה המתמדת והאינטנסיבית שלאחר מכן.

פרשת יתרו: שופטי איכות וזמן איכות / רונן לוביץ

חכמי ישראל ודייניו בדורות עברו נזקקו לחיזוקים כדי שידאגו גם לעצמם. כיום עולה לעיתים חשש שקברניטי הציבור דואגים רק לעצמם. זהו כמובן חשש מוגזם, ואין ספק שרוב השופטים והמנהיגים בישראל רואים את טובת הציבור לנגד עיניהם, ועושים עבודתם נאמנה. עם זאת, הקריטריונים למינוי דיינים שעולים מפרשתנו מציבים רף גבוה של ציפיות שעלינו לשאוף אליהן.

פרשת משפטים: להיות חזק ביחס לחלש / רונן לוביץ

החובות המוסריות ביהדות אינן מוטלות רק על הציבור, אלא הן הוראות ישירות לאדם הפרטי. יש ליישם ואף להרחיב אותן בהתאם למציאות החברתית של זמננו. מצוות אהבת הגר צריכה להיתרגם גם לאהבת העולה החדש המרגיש כזר, היחס ליתום ולאלמנה צריך להתפרש גם כחובה לעזור לגרושות, לגרושים ולמשפחות חד-הוריות מכל סוג, החובות כלפי החרש והעיוור נכונות לכל בעלי המוגבלויות, ומעל לכל יש לשים לב לקשישים שרוב ההגדרות חלות עליהם בו זמנית.

פרשת תרומה: האם העיקר הכוונה? / רונן לוביץ

דברי חז"ל על המילים "ויקחו לי – לשמי" לא באו לתבוע כוונות נאצלות בכל המצוות, אלא נועדו דווקא להדגיש את הדרישה המיוחדת שהיתה בעניין בניית המשכן. בהקמת המבנה שנועד להשראת שכינה בישראל, היה צורך מיוחד בנתינה לשמה, אך בשאר המצוות ובכל יתר המעשים הטובים שאנשים עושים – העיקר הוא עצם העשייה, ואין לדקדק בטיב הכוונה

פרשת תצווה ופורים: לא רק אופנה / רונן לוביץ

האדם עושה את הבגדים, אך הבגדים, כידוע, גם עושים את האדם, כשהם מעניקים לו תחושת חשיבות ותודעת השתייכות, הרגשה חגיגית או אווירת חולין. ברגע שליצן רפואי מניח על אפו חתיכת פלסטיק אדום, התנהגותו משתנה ויחסם של כל הסובבים אליו משתנה. כשצעיר לובש מדי צבא, נכנסת בו לא פעם רוח אחרת, סגנון דיבורו והליכותיו מקבלים תפנית.

פרשת כי-תשא: בלי "זבנג וגמרנו" / רונן לוביץ

אחת הטעויות הקשות של עם ישראל בחטא העגל הייתה, אפוא, בכך שבמקום לנסות לרפא את המצב, הם העדיפו להרוס את הכל. בכך הם ביטאו נטייה טבעית ומוכרת לפתור בעיות באמצעות פתרון גורף, הורס וטוטלי, "זבנג וגמרנו”.

פרשת ויקהל: עזבו אותם במנוחה / רונן לוביץ

חרף האפיון של היהדות כדת מעשית, היא הייתה הראשונה להביא לעולם את רעיון השבתון השבועי. רעיון זה היה במשך שנים רבות זר ומוזר בעיני העמים, ועם ישראל אף הושם ללעג ולקלס על כך שהוא מתבטל ממלאכה יממה שלמה בכל שבוע.
יום השבתון כבר התקבל באופן אוניברסלי, אולם הפיתוי הכספי והחומרי לוותר על מנוחת השבת, כנראה גדול מאוד, וגורם לחברה הישראלית להחמיץ את ההזדמנות לבסס אותה במרחב הציבורי של מדינת ישראל.

הרב שרלו: הלוואי שנעסוק יותר בשמירת הלשון ופחות בשמירת נגיעה

http://www.kipa.co.il/now/47480.html 


 


ראש ישיבת פתח תקווה, הרב יובל שרלו, טען כי הסערה הציבורית סביב הדרת נשים היא "מלחמת תרבות שאיש לא מעוניין בה". לדבריו, "רוב הרבנים נורמאליים ולא עוסקים כל הזמן בענייני המיני"


 31/01/2012 


הרב שרלו: "הרוב המוחלט של הרבנים הם נורמאליים"

 


בדיון בין מגזרי על הדרת נשים, אמר הרב שרלו כי השסע בציבוריות הישראלית נוצר על ידי אינטרסנטים, וכי "העיסוק המתמיד בעניין המיני הוא חוסר צניעות משווע". הנציג החרדי בכנס אמר כי "אנחנו צריכים לשאוף שהאנשים השפויים ינהלו את המרחב הציבורי" ושלי יחימוביץ' סיפרה על חיבתה כמחוקקת לפרשת משפטים.


 


31.01.12 11:57


צו פיוס- מסע נפגשים בשביל ישראל

 

 

החלה ההרשמה למסע נפגשים בשביל ישראל
והשנה: במשעולים בין דגניה לימינו – מאה שנות קיבוץ והחברה הישראלית
מסע "נפגשים בשביל ישראל" תשע"א – 2011 יתחיל באילת ב-28-2-2011 ויסתיים בשאר ישוב ב-28-04-2011.
המסע בשביל ישראל הינו הרבה יותר מאשר טיול טבע בלבד. זוהי דרך ייחודית למפגש, לדיאלוג ישיר ולעיסוק בשאלות יסוד הנוגעות לחברה הישראלית ולמורשת היהודית – וזאת תוך כדי צעידה משותפת, לימוד ושיח על המכנה המשותף ועל המפריד בינינו, ובעיקר על עתידנו כאן ביחד. המסע השנה יתקיים בסימן מאה שנות הקבוץ והשפעתו על החברה הישראלית בכל תחומי החיים. נצעד בעקבות ראשונים ומייסדים, כמו גם קהילות ומרכזי התיישבות שנולדו מהמפעל המקורי. נפגוש מגוון אנשים ומקומות ונבדוק האם הערכים של פעם עדיין מדברים אל החברה שלנו.
לפרטים והרשמה: אתר נפגשים בשביל ישראל.

כנס סובלנות יהודית ישראלית

 

 

החברה הישראלית עומדת לנוכח אחד האתגרים הקשים ביותר                             

שבפניה עמדה מאז קום המדינה: בשם מסורת ישראל ובשם הנאמנות ליהדות

מתחולל תהליך של הדרה גוברת והולכת של אזרחי ישראל

הערבים מחברותם בקהילה האזרחית בישראל.

בתוך העם היהודי שחווה בצורה הקשה והאיומה ביותר את הדרתו וסילוקו

ממרחבי הקיום האזרחיים עולים קולות שמנסים לעגן הדרה זו בדת ישראל

וביהדותה של המדינה. מציאות זו מחייבת תגובה אזרחית ויהודית.

שתיקה היא שותפות דוממת ברעיונות מסוכנים אלה. אסור לחשות.

לשם כך, אנו מזמינים אתכם לחבור למכון שלום הרטמן לכנס בשיתוף ארגונים
פלורליסטים, אישי ציבור וחברי כנסת. נשב יחדיו, נלמד ונפעל לקידום סובלנות
יהודית אזרחית בחברה הישראלית.
הכנס יתקיים בט"ו בשבט- יום ייסוד הכנסת; יום שבו עם ישראל קיבל על עצמו
את עולה של הריבונות האזרחית–יום חמישי ה 20- בינואר 2011
בין השעות 15:00-20:00 , במכון הרטמן )רח' גדליהו אלון 11 , ירושלים(.

הכנס יורכב ממליאת פתיחה ומליאת סיום וביניהם מושבי "עיון ודיון." במהלך הימים
הקרובים נעביר את פרטי התכנית המלאה ואת אופן ההרשמה לכנס.

מכון הרטמן נושא בעלויות הכנס ויעמיד הסעה לקבוצות גדולות בתאום מראש
עם .sara@igt-tours.co.il
בברכה,
הועדה המארגנת מכון שלום הרטמן

הרב ד"ר דניאל הרטמן- נשיא, חנה גילת- מנכ"ל,

פרופסור אבי שגיא – עמית מחקר בכיר, שרגא בראון- עמית מחקר,

שאול דוד – מנהל חט"ב הרטמן בנים, לורה גילינסקי – סמנכ"ל קשרי חוץ

 

 

על הנסיעה לאומן / משה וינשטוק

      על הנסיעה לאומן משה וינשטוק ד"ר משה וינשטוק מלמד מחשבת ישראל וחינוך. לאחרונה יצא לאור ספרו "אומן: המסע הישראלי לקברו של רבי נחמן מברסלב" בהוצאת ידיעות אחרונות. הנסיעה לאומן היא תופעה ההולכת ומתרחבת. באופן מפתיע, היא איננה נוגעת רק לשולי החברה הישראלית או הדתית; רבים מכל שכבות האוכלוסייה מגיעים לאומן מדי שנה […]

דבר העורך 70 / אריאל הורוביץ

כשנכנס האורח לדירה הבני-ברקית הדלה, מתהדר בבטלדרס צבאי, הסיר החזון איש, שהיה קצר רואי את משקפיו, ואחד מבאי ביתו, שמעשיו של רבו היו לו ל"תורות", פירש ואמר כי מרן שליט"א עשה זאת על פי ההלכה, כדי שלא ייאלץ להסתכל בצלם דמות אדם רשע. השניים הסתגרו בחדר קרוב לשעה, וזולת יצחק נבון, מזכירו האישי של ראש […]

הייאוש נעשה יותר נוח: ראיון עם איתן רגב / אריאל הורוביץ

המצב הכלכלי ההולך ומחמיר, ההסתמכות על הקצבאות, האחוז הנמוך של סטודנטים חרדים והקריסה הפיננסית הבלתי-נמנעת: איתן רגב, חוקר בכיר במכון טאוב, שחקר את המאפיינים הכלכליים והחברתיים של החברה החרדית בישראל, משרטט בראיון ל'דעות' תמונה מדאיגה של עתיד החברה החרדית בישראל, ומתריע מפני היווצרותו של "דור אבוד", שלא יהיו בידו הכלים להשתלב בחברה הישראלית במשרדו שבמכון […]

העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמי / רחל ורצברגר (למנויים)

    העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמירחל ורצברגרד"ר רחל ורצברגר, כתבה את הדוקטורט שלה "כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית יהודית בישראל" במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. מלמדת בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת ת"א ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנהלת יחד עם פרופ' בועז הוס את קבוצת המחקר 'היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש בישראל' במכון ון-ליר בירושלים ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן.