לא בכל עת אל הקודש – רואי רביצקי

גם אני רוצה לשאת אל הר עיניים ולדרוש שכינה דווקא שם, כברת היסטוריה ממרום ובמקום אשר יבחר. אבל לא היום, לא אני. גם לי קשה שאנחנו ספונים בבתינו ולא בונים בית לשמו. אבל לא היום, לא אני. עת לבקש ועת לרחוק ולא בכל עת אל הקודש. עוד לא.

"הר קדשי": מסגד אל-אקצה ליד בית-המקדש! / אור מרגלית

 "הר קדשי": מסגד אל-אקצה ליד בית-המקדש!אור מרגליתהנחת היסוד של העיסוק במקדש ובהר הבית היא שמדובר בעיסוק בחומר-נפץ העלול להוביל למלחמת עולם. ייתכן שיש דרך אחרת לחשוב על הר הבית והמקדש. קבוצת לומדים מבקשת לערער על הנחת היסוד הקובעת כי בניית המקדש צריכה להיות ניצחון על הדתות האחרות. האם הר הבית הכולל בתוכו מסגד יכול להיות "בית תפילה לכל העמים"? משחק סכום אפס