גרעינים תורניים בישראל: בין השתלבות להתבדלות / ד"ר יעל שמריהו-ישורון

תופעת הגרעינים התורניים מציפה סוגיות של פערים חברתיים-כלכליים בין קבוצות, מאבקים על צביון ונוכחות דתית, עדתית ואתנו-לאומית בפריפריה, בערים המעורבות ובערים במרכז הארץ. השיח האמביוולנטי ביחס לתופעה, במקביל להתרחבותה, מעלה את חשיבות ההבנה שלה לעומקה. בחודש מאי 2021 התרחש רצף של אירועים אלימים בערים המעורבות ברחבי הארץ. עימותים אלו העלו לשיח הציבורי את סוגיית יחסי […]