רבנים לתלמידי החמ"ד: הפסיקו עם הבינוניות

בעקבות סדרת ידיעות ב"כיפה" שחשפו ירידה משמעותית בתחומים שונים בבתי הספר הדתיים הלאומיים, קוראים רבנים לתלמידים: "הצטיינו בכל תחומי הלמידה, בקודש ובחול"

משרד החינוך דורש: מורים בממלכתי-דתי יצהירו על שמירת מצוות

פרסום ראשון • בשאלון שהפיץ משרד החינוך בימים האחרונים נדרשו מורים חדשים בבתי הספר הממלכתיים-דתיים להצהיר בכתב על קיום מצוות גם מחוץ לשעות הלימודים. לחדשות 10 נודע שכמה מורים כבר פוטרו בעקבות המהלך. משרד החינוך: "תמיד שובצו רק מורים שהצהירו על אורח חיים דתי"

ללמד עם ג'ינס וטי־שרט / רני חזון וייס

בשנים האחרונות מורות ומורים דתיים אינם מעוניינים ללמד בבתי הספר הממלכתיים־דתיים ובוחרים ללמד בבתי הספר החילוניים. הסיבות לכך רבות – סוגיית הלבוש, תפיסת מושג המשפחה, הצבת סימני השאלה על הדרך החינוכית, מעורבות חברתית והתמקצעות בתחומי הלימוד. רני חזון וייס מבקשת מהמורים הדתיים לשוב אל בתי הספר הממלכתיים־דתיים, ולהביא עימם את אהבת ה' וגם את הספקות.