בשובך לציון / הרב יהודה גלעד (למנויים בלבד)

במשך שנים רבות ציפה עם ישראל לשוב לציון ולעלות פיזית למקום המקדש. עם השיבה לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים, החל ויכוח האם זה הזמן להתקדם לשלב הבא – אל בניית הבית. הרב יהודה גלעד משרטט מחדש את החלום לגאולה, מפנה את המבט מן הבניין הפיזי אל הדרך להשראת השכינה בו, וקורא לנו לבנות חברה של צדק וחסד.