בית המשפט פסק: קיום מבחנים חיצוניים אסור גם כאשר הם נעשים בתוך כתלי בית ספר הנחשב לפרטי

 

 תנועת נאמני תורה ועבודה מבקשת להפנות את תשומת לב ציבור ההורים ובתי הספר לפסק דין שניתן לאחרונה בנושא קבלת תלמידים לכיתה ט’, הן במוסדות המכונים חצי פרטיים (מוכר שאינו רשמי), ועל אחת כמה וכמה במוסדות חינוך ציבוריים. מפסק דין זה עולה כי בתי הספר התיכוניים אינם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ואינם רשאים לסנן תלמידים ללא הליך קבלה מבוקר ושקוף. אנו קוראים למנהלי בתי הספר השונים לקיים את פסיקת בית המשפט במלואה, ולנהל מעתה תהליך שקוף הוגן וצודק של קבלת תלמידים למוסדותיהם. אנו תקווה שהליכה לפי פרטי החוק בכל בתי הספר, ובכל סוגי החינוך הדתי, תביא ללקיחת אחריות רבה יותר כלפי כל ילדי ישראל החפצים בחינוך דתי.

קישור לפסק הדין

להלן פרטי פסק הדין: