הלכות פסח לבאי בתי המלון

מכתב מדני, צוות מזון ומשקאות מלון “שליש פרדייס” ים המלח:
בשנים האחרונות משפחות דתיות רבות מקיימות את חג הפסח אצלנו במלון. לאותן אלו שלא יצטרכו השנה לקרוא את הלכות הכשרת המטבח, מצ”ב כמה ענייני מוסר והלכה המבוססים על משפטי מפתח הנאמרים לעיתים בידי האורחים. 95% מהם מתנהגים הכי טוב שבעולם, ובמיוחד האורחים הדתיים. אין עליכם! למרות זאת בשביל חמשת האחוזים שלא נוהגים כך, נסו לראות איך נראה ליל הסדר מן הצד שלי:

קרבן פסח בזמן הזה – למה לי רוב זבחכם?

 

 

מקור ראשון, ערב פסח תשע”ב

בשנים האחרונות נשמע ברמה קולם של אלו הפועלים במרץ לכינונו המחודש של בית המקדש השלישי בירושלים. כחלק מפעילות זו, אנו עדים לניסיונות ולכוונות לחדש את עבודת הקרבנות בימינו. ערב פסח, הוא שעתם הזוהרת של בעלי עמדה זו, שכן לדידם, כבר בפסח השתא, יכולים אנו לזכות לאכול מן הזבחים ומן הפסחים וזאת אף אם לא נזכה עד אז לביאת גואל צדק, מהרה ייגלה…

בראש ובראשונה יש לציין כי נושא זה נתון במחלוקת הפוסקים. רוב מניינם ובניינם של פוסקי ההלכה, דחו את האפשרות להקריב את קרבן הפסח בימינו מכל וכל. זאת ועוד, לדעת הרב אליעזר ולדינברג (מחשובי הפוסקים בירושלים במאה ה-20) אף הפוסקים שכתבו כביכול להתיר הקרבת קרבן פסח בזמן הזה, כתבו כך “בבחינת דרוש וקבל שכר”, אך לא העלו בדעתם להורות כן למעשה. עם זאת, לא אכחד כי קיימת בספרות ההלכה דעה הנוטה להתיר ואף לחייב הקרבה שכזו.