קהילת צדק / תניא ציון וולדקס

"קהילת צדק – מרכז לפיתוח אחריות חברתית קהילתית" פועלת להעמקת הזיקה שבין זהות ואורח חיים יהודי ובין אחריות חברתית,
ומסייעת לקהילות בתרגום האחריות הזאת למעשה, תוך כדי חיזוקן ופיתוחן של הקהילות.