גליון 93
"רפא נא לה"
סיון - תמוז התש"פ
יוני יולי 2020