1. נוהל שעות לימוד הגמרא בחינוך היסודי הדתי

במערכת השעות המומלצת, משרד החינוך מקצה בכיתות ג'-ו':  2 שעות לימוד לפי ההגדרה: "משנה/גמרא"

בהתאם לכך כל בית ספר, על פי רצון רוב ההורים (יותר מ-50%) יכול להחליט כיצד לחלק את השעות ולאפשר למשל, לבנות ללמוד גמרא.

רקע:

בחודש סיוון תשע"ג, בעקבות הודעת שר החינוך דאז הרב שי פירון, הורתה מנכ"לית משרד החינוך למנהל החינוך הדתי כי יורה למנהלי בתי הספר לאפשר לימודי גמרא בבתי ספר של חמ"ד בהם למעלה מ-50% מההורים ירצו בכך. בהתאם, החלו בשנים האחרונות שיעורי גמרא לבנות במספר בתי ספר יסודיים, נוסף על אלו שכבר למדו בהם בעבר.

ההחלטה באה לאחר פעילות ציבורית של גב' נעמה ספראי-כהן יחד עם תנועת נאמני תורה ועבודה, ארגון "קולך" ועוד.

גמרא-לשמה-לבנות-כיתות-ז-יב

דוגמאות לנוסח מכתב להורים

 

2. נוהל שעות הלימוד בחינוך העל יסודי הדתי

מסלולי הלימוד

במערכת החינוך הדתית כיום, רוב הבנים הלומדים בישיבות תיכוניות נבחנים במקצוע 'תלמוד' הכולל 4 יחידות לימוד בתלמוד ואחת בהלכה,

ובנות (כמו גם בנים בתיכונים מקיפים), נבחנות במקצוע 'תושב"ע' שאחת מאפשרויות הבחירה בו היא לימודי תלמוד (בהיקף נמוך מזה

שבמקצוע 'תלמוד').

ניתן להבחין בדרישות השונות ליחידת גמרא בשני המסלולים הללו.

במסלול *תושב"ע*- 5 יח' מתחלקות כך:

2 יח' חובה בח"ם (=בית חינוך ומשפחה), דינים ומבוא.

3 יח'- יש מבחר בחינות וניתן לבחור בין 0-3 בחינות בגמרא. יח' גמרא כוללת 8 דפי גמרא עם רש"י.

.
במסלול *תלמוד*- 5 יח' מתחלקות כך:

יח' 1 חובה- דינים ובח"ם (=בית, חינוך ומשפחה).

2 יח' חובה בגמרא.  יח' גמרא כוללת 22 דפי גמרא עם רש"י + 69 תוספותים + כ60 מקורות עיון בראשונים ואחרונים.

2 יח'-ניתן לפצל בין 1 גמרא ו1 שו"תים או לבחור ב2 יחידות גמרא נוספות.

*תודה לד"ר רותי פויכטונגר על המידע

תוכניות לימוד

"פותחים דף על הבקר"

מיזם: לימוד גמרא לשמה לבנות כיתות ז-י"ב

לאחרונה החלה התקדמות בהכנסת לימודי הגמרא בבתי הספר של הבנות.

מנהל החמ"ד החל במיזם חדש:"פותחים דף על הבקר" – לימוד גמרא לשמה לבנות כיתות ז-י"ב .
חשוב לציין כי זוהי לא ברירית המחדל ולצורך הצטרפות למיזם -על נציגי בית הספר להרשם מול משרד החינוך.
ההחלטה צריכה להתקבל במסגרת בית הספר בהתאם לקהילתו.

בדומה לחינוך היסודי, התוכניות הקיימות רלוונטיות הן לבנים והן לבנות.

פרטי התוכנית:

רקע: באולפנת אמי"ת נגה בבית שמש, מתקיים במשך שש וחצי שנים שיעור גמרא במסגרת תוכנית שנקראת: "פותחים דף על הבקר". מדובר בשיעור בקיאות בגמרא פעמיים בשבוע במשך קרוב לחצי שעה. המשתתפות, תלמידות מכיתות ז'-י"ב, מתפללות בבית לפני תחילת יום הלימודים, ובזמן התפילה של חברותיהן הן לומדות גמרא. במשך השנים, סיימו כמה מסכתות – תענית, ברכות, חגיגה, ראש השנה.

מטרת השיעור הוא להפגיש את התלמידות עם עולמה של הגמרא – נושאי דיון, המחלוקות והעמדות השונות, המימרות של הגמרא והמפרשים, ועוד. כל אלו משמשים בסיס לשיח עשיר ופורה במושגים חדשים, אגדתות, הלכה ומשפט, אמונה ופרשנות התנ"ך. הלימוד הוא כללי ורחב ואין הדגשה ועיסוק בהבנה מדוקדקת של כל מילה. מסגרת זו הוכיחה את עצמה כמתאימה לכל מי שמחפשת חבורה תורנית שלומדת לשמה, בשמחה ובהתענינות גדולה, ללא תלות ביכולות לימודיות. התלמידות מוצאות בתכנית זו חוויה של למידה שמחזקת את אהבת התורה שלהן.

צוות הפיקוח וההדרכה של תושבע"פ, ביקר לאחרונה בבי"ס נגה בבית שמש, והתרשם מהעוצמה הגדולה של הפעלת תוכנית זו בבית הספר. הצוות נפגש עם המורה הגב' מרים רייסלר, ועם קבוצת תלמידות שלומדות גמרא ברמה של מסלול תלמוד.

כמובן שלימוד זה יכול התקיים בזמן אחר ולאו דווקא בפתח יום הלימודים.

הצעה: להלן דגם תוכנית זו לכלל בתי הספר לבנות בחמ"ד בכיתות ז- יב, בתמיכת הנהלת החמ"ד והפיקוח על הוראת התושבע"פ.

מטרות:

 • יצירת מסגרת ללימוד גמרא לשמה שמחנכת לאחריות לקביעת עיתים לתורה.
 • יצירת קבוצת לימוד גמרא לשמה המקרינה על שאר בית הספרהאולפנה.
 • יצירת רשת משותפת של לימוד גמרא לשמה המחברת בין האולפנות המשתתפות.

בנוסף, יש בכוחה של תכנית זו להפגיש בנות עם עולמם המופלא של חז"ל, העולם שמהווה בסיס לעולם התורה כולו, מתוך שמחה ורצון. יש בכך הזדמנות לחזק את קרנה של תורה שבעל פה בקרב הבנות בחמ"ד על ידי מפגש ישיר עם מקור ראשוני במסגרת שמתווכת ומאפשרת תחושת הבנה והצלחה.

תוכנית זו מיועדת גם לאולפנות ובתי ספר בהן התלמידות לומדות גמרא במסגרת תוכנית הלימודים ולבחינות הבגרות. תוכנית  זו נועדה לשתף מעגל נוסף של בנות כהעשרה וטעימה.

 

דרכי פעולה להכנת התכנית – הצעות ואפשרויות:

 

הצעה למסכת של שנת תשע"ז: תענית

דרכי פעולה לחיזוק הלומדות:

 • רישום מורה מכל מוסד שמשתתף שמלמדת במסגרת תכנית זו – בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. המורות המלמדות בתוכנית זו יקיימו לימוד עמיתים וירטואלי באמצעות קבוצת דיון (פורום), ומפגשים מדי פעם.
 • יום עיון לכלל התלמידות המשתתפות בתוכנית הכולל מפגש, לימוד, סיום ותוכנית אומנותית.
 • חולצת התכנית (דבר שגורם לגאוות יחידה ופרסום כאחד)
 • פוסטרים לתלייה כדי לגייס בנות.
 • פרסים מדי פעם לבנות יחידות או למוסדות.

דרכי פעולה לחיזוק המלמדות:

 • השתלמות למורות המשתתפות בהוראת גמרא שפותחת את הלב
 • הכנת אתרחומרים לקראת תחילת השנה
 • נויזלטרפורום עם רעיונות לדיונים ונושאים שונים שאפשר להעלות מתוך הסוגיות הנלמדות
 • קשר עם רכזת התכנית מטעם המשרד שכולל התייעצויות, וביקור לפחות פעם בשנה

דרכי פעולה לחיזוק האולפנות ובתי הספר:

 • הצעת שימוש בשעות פרטניות כתשלום למורות המלמדות
 • הצעת השתתפות בתכנית במחיר מינימאלי
 • עזרה בחיפוש מורות מתאימות לתכנית במוסדות שאין מורות שיכולות ללמד בתכנית.
 • עזרה במימון ההסעות ליום השיא.

דברים אלו הן טיוטה ראשונה לקראת פיתוח תוכנית ארצית החל משנה"ל תשע"ז. יש כמובן צורך לגבש ולדייק עוד את המטרה ודרכי הפעולה.

המעונינות להיות שותפות בעיצוב תוכנית זו, וליטול בו חלק פעיל בשנה"ל תשע"ז, מוזמנות להרשם. לאחר שתתגבש קבוצת מורות, נתכנס לשיח משותף והיכרות על מנת לתכנן דרכי פעולה איך לקדם את הענין. השיח המשותף יתקיים לקראת סוף חודש אדר א'.  תאריך ומקום מדויק יישלח  למורות שירשמו להצטרף לתוכנית.

מומלץ להרשם לתוכנית זו רק לאחר שהמורות המתעניינות, ישתפו את מנהלת בית הספראולפנה וכן מוריםות נוספיםות, על מנת לבדוק את האפשרות לממש תוכנית כזו בבית הספראולפנה.

להרשמה

בברכה רבה

הרב דוד עצמון                                                                  הרב יהודה זולדן

מפקח ארצי להוראת תלמוד ותושבע"פ                               מפמ"ר על הוראת תלמוד ותושבע"פ