אז כבר קבעתם איפה אתם לומדים בהושענה רבא.
אבל מה אתם עושים שבוע הבא?!

בית מדרש בין הזמנים / במב"ה שלישי רבעי, כ"ג- כ"ד בתשרי 22-23.10.2019 

בואו ללמוד איתנו!
אנחנו נחמדים ויש לנו מורים ומורות נהדרים!

Hello