acvsdfasd sdfasd fasd fasd fasd fasd fsd fasdfsd fsd f asdf sdfasd f sdf sdfsdf asdf asd fasdfsd f sdfasdf sdf asd fasd f asdf df asd fasd fasd fasd f asdf  

הימבהעמגהעמהמ

קרנות ויזמות – ממ"דים אינטגרטיביים

קרנות ויזמות המסייעות לבתי ספר בשלל תחומים – 1. http://atid.kch.co.il/ תוכנית עתי"ד – תוכנית זו נועדה לפתח בתי ספר בהם הלמידה תעסוק בערכים והתנהגות מוסרית, למידה מתוך שמחה באווירת התורה ויראת שמיים, ובשאיפה כי התלמידים יתפתחו כאנשים בעלי שורשים עמוקים בעולם התורני ובעולם הכללי הרחב. 2. http://www.yedidhemed.co.il/ אגודת ידידי החמ"ד – מטרת האגודה להפוך את […]

שבת סטודנטים/ות תשע"ח, יח' – יט' בסיון, 1-2 ביוני 2018

שבת לחברי התאים של התנועה ולפעיליה בגילאי העשרים:

"מגזר משמיים" – המגזר הדתי לאומי

שבת פרשת "בהעלתך", יח-יט בסיון, 1-2 ביוני, חוות הנוער הציוני, רח' שי עגנון 1, ירושלים
פרטים נוספים ימסרו בהמשך… 

מחיר מסובסד: שבת מלאה כוללת לינה 100 ש"ח, המחיר עבור השתתפות בכל אחת מסעודות שבת הוא 40 ש"ח.

להרשמה יש ללחוץ על ההלינק למעלה!

*הלינה היא בחדרים של 4-5, אינה מיועדת לזוגות נשואים.

הצטרפות כידידי בית המשפט בנושא בחירת רב עיר שני בנתניה

ג"צ הורה  (1.8) למדינה בצו ביניים להמנע מעריכת הבחירות לרב עיר שני בנתניה עד להחלטה אחרת. במקביל הורה בג"צ למדינה בצו על תנאי לנמק מדוע לא יימנעו מקיום הבחירות לרב עיר בנתניה  במועד שבו נקבעו פחות מחודשיים לפני מועד הבחירות לרשויות המקומיות.

עתירה בנושא רב העיר חדרה

בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי, המופנה אל המשיב 1) להלן: "משרד
הדתות" ו/או "השר") ומורה לו לבוא וליתן טעם:
א. מדוע לא יינתן צו האוסר על המשיב 8 הרב ישראל מאיר ביטון להתמודד בבחירות ולהיבחר
כרב עיר בחדרה.